Skład Rady Rodziców

Przewodnicząca: Anna Szafrańska
Z-ca Przewodniczącej: Ilona Stefańska
Skarbnik: Elwira Czechowska
Sekretarz: Aneta Kołodziej – Klepacz
Komisja Rewizyjna:
Przewodnicząca: Małgorzata Chrzanowska
Członek: Małgorzata Barańska
Członek: Jacek Bajor

Numer konta Rady Rodziców przy ZSOMS,
Ostrowiec Św., ul. Żeromskiego 5
Bank BS w Ostrowcu Św.
Nr 77 85070004 2001 00044860 0001

Na rok szkolny 2019/2020 ustalono roczną składkę w wysokości 100,00 zł.