Skład Rady Rodziców

Przewodnicząca: Anna Szafrańska
Z-ca Przewodniczącej: Magdalena Bielakowska – Madej 
Skarbnik: Elwira Czechowska
Sekretarz: Alicja Szmidt

Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący: Jacek Bajor
Członek: Justyna Cyran
Członek: Aneta Libicka

Numer konta Rady Rodziców przy ZSOMS,
Ostrowiec Św., ul. Żeromskiego 5
Bank BS w Ostrowcu Św.
Nr 77 85070004 2001 00044860 0001

Na rok szkolny 2021/2022 ustalono roczną składkę w wysokości 100,00 zł.