Skład Rady Rodziców

Przewodnicząca: Anna Szafrańska
Z-ca Przewodniczącej: Joanna Kasprowicz
Skarbnik: Grażyna Sienniak
Sekretarz: Anna Staniszewska
Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący: Tomasz Mrotek
Członek: Dorota Kowalska
Członek: Agnieszka Walesic

Numer konta Rady Rodziców przy ZSOMS,
Ostrowiec Św., ul. Żeromskiego 5
Bank BS w Ostrowcu Św.
Nr 77 85070004 2001 00044860 0001

Na rok szkolny 2018/2019 ustalono roczną składkę w wysokości 80,00 zł.