Skład Rady Rodziców

Przewodnicząca: Justyna Rdzanek
Z-ca Przewodniczącej: Joanna Kasprowicz
Skarbnik: Dorota Rogozińska
Sekretarz: Kinga Nowak
Członek: Anna Szafrańska
Członek: Arletta Kowalska
Członek: Patryk Wykierski

Komisja Rewizyjna:
Przewodnicząca: Monika Majewska
Członek: Edyta Góra
Członek: Monika Swat

Numer konta Rady Rodziców przy ZSOMS,
Ostrowiec Św., ul. Żeromskiego 5
Bank BS w Ostrowcu Św.
Nr 77 85070004 2001 00044860 0001

Na rok szkolny 2017/2018 ustalono roczną składkę w wysokości 80,00 zł.