Wydawanie duplikatów dokumentów

Procedura wydawania świadectw szkolnych – giloszy, legitymacji szkolnych oraz wydawania ich duplikatów w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Ostrowcu Świętokrzyskim – pobierz pdf

Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa szkolnego – pobierz pdf

Wniosek o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej – pobierz pdf