Dodatkowe dni wolne od zajęć

Decyzją Dyrektora Szkoły w roku szkolnym 2021/2022 ustalono następujące dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:

  • 15 października 2021
  • 2 listopada 2021
  • 12 listopada 2021
  • 7 stycznia 2022
  • 2 maja 2022
  • 6 maja 2022
  • 26 maja 2022
  • 17 czerwca 2022

Dla uczniów Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego w dni dodatkowo wolne
od zajęć dydaktycznych szkoła organizuje zajęcia opiekuńczo – wychowawcze.
Prosimy taką potrzebę zgłaszać wcześniej u wychowawców klas.