Dodatkowe dni wolne od zajęć

Decyzją Dyrektora Szkoły w roku szkolnym 2017/2018 ustalono następujące dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:

2, 3 listopada 2017 r.
20 kwietnia 2018 r.
2 maja 2018 r.
4 maja 2018 r.
8 maja 2018 r.
20 czerwca 2018 r.
21 czerwca 2018 r.

Dla uczniów Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego w dni dodatkowo wolne
od zajęć dydaktycznych szkoła organizuje zajęcia opiekuńczo – wychowawcze.
Prosimy taką potrzebę zgłaszać wcześniej u wychowawców klas.