Dodatkowe dni wolne od zajęć

Decyzją Dyrektora Szkoły w roku szkolnym 2022/2023 ustalono następujące dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:

  • 31 października 2022
  • 2 maja 2023
  • 4 maja 2023
  • 5 maja 2023
  • 8 maja 2023
  • 25 maja 2023
  • 26 maja 2023
  • 9 czerwca 2023

Dla uczniów Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego w dni dodatkowo wolne
od zajęć dydaktycznych szkoła organizuje zajęcia opiekuńczo – wychowawcze.
Prosimy taką potrzebę zgłaszać wcześniej u wychowawców klas.