Dodatkowe dni wolne od zajęć

Decyzją Dyrektora Szkoły w roku szkolnym 2020/2021 ustalono następujące dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:

 • 14 października 2020
 • 2 listopada 2020
 • 21 grudnia 2020
 • 22 grudnia 2020
 • 4 stycznia 2021
 • 5 stycznia 2021
 • 6 maja 2021
 • 7 maja 2021
 • 27 maja 2021
 • 4 czerwca 2021
 • 24 czerwca 2021

Dla uczniów Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego w dni dodatkowo wolne
od zajęć dydaktycznych szkoła organizuje zajęcia opiekuńczo – wychowawcze.
Prosimy taką potrzebę zgłaszać wcześniej u wychowawców klas.