Dodatkowe dni wolne od zajęć

Decyzją Dyrektora Szkoły w roku szkolnym 2018/2019 ustalono następujące dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:

2 listopada 2018 r.
21 grudnia 2018 r.
12 kwietnia 2019 r.
29, 30 kwietnia 2019 r.
2 maja 2019 r.
8 maja 2019 r.
19 czerwca 2019 r.

Dla uczniów Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego i Szkoły Podstawowej w dni dodatkowo wolne
od zajęć dydaktycznych szkoła organizuje zajęcia opiekuńczo – wychowawcze.
Prosimy taką potrzebę zgłaszać wcześniej u wychowawców klas.