Kalendarz roku szkolnego

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021
w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego
w Ostrowcu Św.

1 września 2020 r. – rozpoczęcie roku szkolnego
14 października 2020 – dzień wolny od zajęć dydaktycznych
2 listopada 2020 r. – dzień dodatkowo wolny od zajęć dydaktycznych
21 – 22 grudnia 2020 – dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych
23 – 31 grudnia 2020 r. – zimowa przerwa świąteczna
4 – 5 stycznia 2021 – dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych
4 -17 stycznia 2021 r. – ferie zimowe
15-28 lutego 2021 r. – ferie zimowe
1 kwietnia– 6 kwietnia 2021 r. – wiosenna przerwa świąteczna
30 kwietnia 2021 r. – zakończenie zajęć w klasach III szkół ponadgimnazjalnych
4-20 maja 2021 r. – egzamin maturalny zgodnie z harmonogramem ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
6-7 maja 2021 r. – dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych
25-27 maja 2021 r. – egzamin ósmoklasisty
27 maja 2021 r. – dzień dodatkowo wolny od zajęć dydaktycznych
4 czerwca 2021 r. – dzień dodatkowo wolny od zajęć dydaktycznych
24 czerwca 2021 r. – dzień dodatkowo wolny od zajęć dydaktycznych
25 czerwca 2021 r. – zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych
26 czerwca – 31 sierpnia 2021 r. – wakacje