Kalendarz roku szkolnego

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2016/2017
w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego
w Ostrowcu Św.

4 września 2017 r. – rozpoczęcie roku szkolnego
1 listopada 2017 r. – dzień wolny od zajęć dydaktycznych
2, 3 listopada – dni dodatkowo wolne
23 – 31 grudnia 2017 r. – zimowa przerwa świąteczna
12 lutego – 25 lutego 2018 r. – ferie zimowe
 29 marca– 3 kwietnia 2018 r. – wiosenna przerwa świąteczna
18 – 20 kwietnia 2018 r. – egzamin gimnazjalny
27 kwietnia 2018 r. – zakończenie zajęć w klasach III szkół ponadgimnazjalnych
20 kwietnia, 2, 4, 8 maja 2018 r. – dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych
4 – 25 maja 2018 r. – egzamin maturalny zgodnie z harmonogramem ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
3 czerwca 2018 r. – Szkolny dzień projektów edukacyjnych
22 czerwca 2018 r. – zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych
23 czerwca – 31 sierpnia 2018 r. – wakacje