Kalendarz roku szkolnego

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019
w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego
w Ostrowcu Św.

3 września 2019 r. – rozpoczęcie roku szkolnego
1 listopada 2019 r. – dzień wolny od zajęć dydaktycznych
2 listopada – dzień dodatkowo wolny
23 – 31 grudnia 2019 r. – zimowa przerwa świąteczna
14 stycznia – 27 stycznia 2019 r. – ferie zimowe
18 kwietnia– 23 kwietnia 2019 r. – wiosenna przerwa świąteczna
10 – 12 kwietnia 2019 r. – egzamin gimnazjalny
15- 17 kwietnia 2019 r – egzamin ósmoklasisty
26 kwietnia 2019 r. – zakończenie zajęć w klasach III szkół ponadgimnazjalnych
12, 29, 30 kwietnia, 2, 8 maja 2019 r. – dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych
6– 25 maja 2019 r. – egzamin maturalny zgodnie z harmonogramem ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
21 czerwca 2019 r. – zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych
24 czerwca – 31 sierpnia 2019 r. – wakacje