O nas

Jesteśmy jedyną w województwie świętokrzyskim szkołą mistrzostwa sportowego, która powstała 1 września 2012 r. jako Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego. Na bazie umów partnerskich współpracujemy z AWF w Krakowie i WSBiP w Ostrowcu Św. Nasza dewiza to młodość, kreatywność, edukacja i sport.

Jesteśmy szkołą mającą doświadczenie i bardzo duże osiągniecia w pracy z młodzieżą uzdolnioną sportowo. Umożliwiamy profesjonalny trening pod kierunkiem trenerów z bogatym dorobkiem zawodowym, którzy przygotowują do współzawodnictwa na poziomie co najmniej centralnym, otwierając drogę do sportowej kariery. Nasi uczniowie osiągają sukcesy nie tylko na arenie krajowej, ale także międzynarodowej.

Gwarantujemy stworzenie warunków umożliwiających godzenie uprawiania sportu z nauką poprzez odpowiednią organizację zajęć dydaktycznych. Praca z uczniem nastawiona jest na indywidualny rozwój umiejętności sportowych, ale także intelektualnych. Potwierdzeniem są osiągnięcia dydaktyczne naszych uczniów. Patryk Kowalski, Ewelina Slazyk i Karolina Przytuła zostali laureatami Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego „Maraton Matematyczny na poziomie rozszerzonym”. Patryk Kowalski zakwalifikował się także do etapu finałowego konkursu o „Diamentowy Indeks AGH”. Co roku przybywa nam Stypendystów Premiera i Stypendystów Starosty.

Liceum Ogólnokształcące nr IV im. C. K. Norwida

klasa sportowa o profilu piłka nożna chłopców

To oferta dla osób ambitnych, podejmujących w swoim życiu wyzwania – obdarzonych talentem sportowym i pragnących profesjonalnie rozwijać swoje umiejętności piłkarskie. Jeśli marzysz o karierze futbolowej, nie lękasz się ciężkiej pracy na treningach, wybierz klasę sportową o specjalności piłka nożna.

Nasza propozycja dotyczy zdobycia wysokich umiejętności sportowych oraz bardzo dobrego przygotowania do matury. Jesteśmy szkołą o bogatych tradycjach edukowania i wychowania młodych sportowców. Licealny Ośrodek Szkolenia Sportowego Młodzieży działa przy Liceum Ogólnokształcącym nr IV im. C. K. Norwida w Ostrowcu Św. już od 2008 r. Został utworzony przez Polski Związek Piłki Nożnej celem kontynuacji pracy z młodzieżą uzdolnioną piłkarsko po ukończeniu gimnazjum i jest jednym z dwóch w kraju, które nadal funkcjonują.

Zajęcia prowadzone są w cyklu trzyletnim na podstawie programu szkolenia piłkarskiego w wymiarze 12 godzin treningu piłkarskiego tygodniowo, 3 godz. wychowania fizycznego, 2 godz. zajęć teoretycznych i 1 godz. na basenie. Trenerzy zapewniają profesjonalny trening piłkarski umożliwiający rozwijanie umiejętności na najwyższym poziomie sportowym w naszym województwie. Uczniowie Licealnego Ośrodka Szkolenia Sportowego Młodzieży w Ostrowcu Św. mają do dyspozycji nowoczesny kompleks treningowy przy ul. Kolejowej, w sąsiedztwie szkoły znajduje się basen olimpijski z zapleczem do prowadzenia kompleksowej odnowy biologicznej. Szkoła dysponuje zlokalizowanymi w jednym kompleksie: doskonałą bazą dydaktyczną wyposażona w multimedia, pełnowymiarową halą sportową, siłownią, stadionem lekkoatletycznym z boiskiem piłkarskim oraz internatem ze stołówką. Młodzież ma zapewnioną opiekę i wsparcie pedagoga szkolnego, psychologa szkolnego, lekarza sportowego, fizjoterapeuty, stomatologa, pielęgniarki i trenerów. Uczniom spoza Ostrowca Świętokrzyskiego proponujemy miejsce w internacie przy ZSOMS.

Przedmioty brane pod uwagę podczas rekrutacji: język polski, pierwszy język obcy, matematyka, geografia

Wybór tej klasy umożliwia:
– przygotowanie do studiów na kierunkach tj. rehabilitacja, fizjoterapia, turystyka i rekreacja, zarządzanie sportem i turystyką, wychowanie fizyczne i inne,
– a także rozwój kariery piłkarskiej.

Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego

klasy mistrzostwa sportowego w następujących dyscyplinach: pływanie, waterpolo, siatkówka dziewcząt i chłopców, lekka atletyka

Nasza propozycja skierowana jest do ambitnych dziewcząt i chłopców marzących o karierze siatkarskiej, pływackiej, lekkoatletycznej czy zawodnika waterpolo.

20.02.16.mat.Wybierając klasę Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego:
– otrzymasz indywidualny sprzęt sportowy,
– od 16 do 18 godzin treningowych,
– 2 obozy sportowe w roku,
– zdobędziesz solidne wykształcenie pozwalające na dobre przygotowanie do matury i dostanie się na wyższe studia,
– weźmiesz udział w profesjonalnych treningach,
– będziesz miał możliwość korzystania ze stołówki szkolnej,
– efektywnie połączysz naukę ze sportem,
– otoczymy Cię opieką i wsparciem pedagoga szkolnego, psychologa szkolnego, lekarza sportowego, fizjoterapeuty, stomatologa, pielęgniarki i trenerów,
– jeśli jesteś spoza Ostrowca Świętokrzyskiego zapewnimy Ci miejsce w internacie przy ZSOMS,
– będziesz korzystał z nowoczesnej hali sportowej i basenu olimpijskiego z zapleczem do prowadzenia odnowy biologicznej,
– możesz korzystać z szerokiej oferty zajęć pozalekcyjnych: artystycznych (koło teatralne, koło plastyczne, koło dziennikarskie, koło fotograficzne), przedmiotowych, koło PCK, LOP, oraz Szkolnego Klubu Europejskiego.

Szkoła ma duże doświadczenie w pracy z młodzieżą uprawiającą sport, ponieważ od roku szkolnego 2008/2009 prowadzimy jedyny w województwie i jeden z dwóch w Polsce Licealny Ośrodek Szkolenia Sportowego w piłce nożnej, a od roku 2012/2013 jedyny w województwie Szkolny Ośrodek Siatkarski dla dziewcząt (tzw. SOS), funkcjonujący w ramach wdrożonego przez Polski Związek Piłki Siatkowej i zaaprobowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki Programu upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki siatkowej.

opole5Jesteśmy jedynym w regionie SMS-em Polskiego Związku Pływackiego w zakresie pływania oraz waterpolo.

Szkoła dysponuje zlokalizowanymi w jednym kompleksie: doskonała bazą dydaktyczną, pełnowymiarową halą sportową, siłownią, boiskiem lekkoatletycznym oraz internatem ze stołówką. Młodzież ma zapewnioną również możliwość korzystania z nowoczesnej hali sportowej KSZO.

Przedmioty brane pod uwagę podczas rekrutacji: język polski, język obcy, matematyka, geografia.

Wybór tej klasy umożliwia:
– przygotowanie do studiów na kierunkach tj. rehabilitacja, fizjoterapia, turystyka, rekreacja, zarządzanie sportem, turystyką i rekreacją, wychowanie fizyczne i inne, – a także rozwój kariery sportowej.

Dodatkowe informacje

Licealny Ośrodek Szkolenia Sportowego Młodzieży w zakresie piłki nożnej pod patronatem PZPN (Polskiego Związku Piłki Nożnej)
Ośrodek szkolenia w pływaniu pod patronatem PZP (Polskiego Związku Pływackiego)
Ośrodek szkolenia w piłce wodnej pod patronatem PZP (Polskiego Związku Pływackiego)
Licealny Siatkarski Ośrodek Szkolny dla dziewcząt pod patronatem PZPS (Polskiego Związku Piłki Siatkowej)
Internat