O nas

Jesteśmy jedyną w województwie świętokrzyskim szkołą mistrzostwa sportowego, która powstała 1 września 2012 r. jako Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego. Na bazie umów partnerskich współpracujemy z AWF w Krakowie i WSBiP w Ostrowcu Św. Nasza dewiza to młodość, kreatywność, edukacja i sport.

Jesteśmy szkołą mającą doświadczenie i bardzo duże osiągniecia w pracy z młodzieżą uzdolnioną sportowo. Umożliwiamy profesjonalny trening pod kierunkiem trenerów z bogatym dorobkiem zawodowym, którzy przygotowują do współzawodnictwa na poziomie co najmniej centralnym, otwierając drogę do sportowej kariery. Nasi uczniowie osiągają sukcesy nie tylko na arenie krajowej, ale także międzynarodowej.

Gwarantujemy stworzenie warunków umożliwiających godzenie uprawiania sportu z nauką poprzez odpowiednią organizację zajęć dydaktycznych. Praca z uczniem nastawiona jest na indywidualny rozwój umiejętności sportowych, ale także intelektualnych. Potwierdzeniem są osiągnięcia dydaktyczne naszych uczniów. Patryk Kowalski, Ewelina Slazyk i Karolina Przytuła zostali laureatami Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego „Maraton Matematyczny na poziomie rozszerzonym”. Patryk Kowalski zakwalifikował się także do etapu finałowego konkursu o „Diamentowy Indeks AGH”. Co roku przybywa nam Stypendystów Premiera i Stypendystów Starosty.

Liceum Ogólnokształcące nr IV im. C. K. Norwida

klasa sportowa o profilu piłka nożna chłopców

Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego

klasy mistrzostwa sportowego w następujących dyscyplinach: pływanie, waterpolo, siatkówka dziewcząt i chłopców, lekka atletyka

Dodatkowe informacje

Licealny Ośrodek Szkolenia Sportowego Młodzieży w zakresie piłki nożnej pod patronatem PZPN (Polskiego Związku Piłki Nożnej)
Ośrodek szkolenia w pływaniu pod patronatem PZP (Polskiego Związku Pływackiego)
Ośrodek szkolenia w piłce wodnej pod patronatem PZP (Polskiego Związku Pływackiego)
Licealny Siatkarski Ośrodek Szkolny dla dziewcząt pod patronatem PZPS (Polskiego Związku Piłki Siatkowej)
Internat