PRZYKŁADY DOBRYCH PRAKTYK

Biologia w klasie VII szkoły podstawowej (pobierz scenariusz)

Historia w klasie II gimnazjum (pobierz scenariusz)

Język angielski w klasie II gimnazjum (pobierz scenariusz)

Przydatne strony:
https://www.mac.pl/aktywnatablica
http://www.eduscience.pl
https://www.edunews.pl
http://www.scholaris.pl/

Ciekawe artykuły:
Szkolenie w zakresie TIK: obsługa i wykorzystanie interaktywnej tablicy i monitora na lekcji   https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=4D2tGxzz4M0

Efekty korzystania z tablic interaktywnych w praktyce szkolnej  http://www.eduscience.pl/artyku%C5%82y/efekty-korzystania-z-tablic-interaktywnych-w-praktyce-szkolnej

O używaniu tablicy interaktywnej  https://www.edunews.pl/nowoczesna-edukacja/ict-w-edukacji/1736-o-uzywaniu-tablicy-interaktywnej

Jak dobrze wykorzystać nowe technologie w edukacji? https://www.edunews.pl/nowoczesna-edukacja/ict-w-edukacji/4173-jak-dobrze-wykorzystac-nowe-technologie-w-edukacji