Piłka siatkowa

SIATKARSKI OŚRODEK SZKOLNY
SZKOŁA PODSTAWOWA, LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Od początku września 2012 roku Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Ostrowcu Św. jest uczestnikiem wdrażanego przez Polski Związek Piłki Siatkowej i zaaprobowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki Programu upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki siatkowej na lata 2012-2015. Szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo w piłce siatkowej odbywa się w ramach Siatkarskich Ośrodków Szkolnych (SOS).
Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego w ZSOMS jest jedynym
w województwie świętokrzyskim wybranym przez Polski Związek Piłki Siatkowej
i Ministerstwo Sportu i Turystyki do pracy w Siatkarskim Ośrodku Szkolnym dla dziewcząt.
Założenia programu opierają się na kontynuacji szkolenia młodych siatkarek na poziomie licealnym. W ramach porozumienia z PZPS szkoła otrzymała profesjonalny sprzęt siatkarski i materiały dydaktyczne. Zapewniamy doświadczonych nauczycieli i trenerów mających spore sukcesy na polu siatkówki, lekarza i fizjoterapeutę, którzy będą sprawować opiekę medyczną nad uczennicami objętymi szkoleniem. Dziewczętom uczącym się poza miejscem stałego zamieszkania gwarantujemy zakwaterowanie w internacie oraz całodzienne wyżywienie w pełni pokrywające ubytki energetyczne powstałe podczas zajęć sportowych. Z kolei uczennicom uczącym się w miejscu zamieszkania, jeden pełnowartościowy posiłek dziennie.

SCHEMAT FUNKCJONOWANIA S.O.S.
Jednym z podstawowych założeń projektu jest dotarcie do możliwie największej grupy dzieci i młodzieży, szeroko pojęta promocja siatkówki, a także zapewnienie rozwoju najbardziej obiecującym zawodnikom, którzy będą w przyszłości filarami reprezentacji kraju w tej dyscyplinie. Z tego względu model szkoleniowy ma formę piramidy, a każdy SOS tworzy zorganizowaną lokalną strukturę osób i instytucji na danym terenie.
Na trzon projektu składają się 32 ośrodki szkolne, po dwa w każdym województwie. Jeden dla chłopców, drugi dla dziewcząt. Obecnie w projekcie uczestniczą 144 szkoły: 32 szkoły ponadgimnazjalne i 112 gimnazja. Wart uwagi jest fakt, że cześć Siatkarskich Ośrodków Szkolnych powstało w placówkach, które wcześniej nie prowadziły klas sportowych ani nie miały wieloletnich tradycji siatkarskich.
Na szczycie piramidy znajdują się szkoły ponadgimnazjalne. Na każdą z nich przypadają najczęściej trzy gimnazja (szkoły SOS lub Szkoły Patronackie). Tworzą w ten sposób tzw. „dużą piramidę”. Każda ze szkół gimnazjalnych SOS w założeniu ma rozszerzać strukturę programu o dodatkowe placówki i tworzyć Akademie SOS, tak by wokół każdej z nich funkcjonowały minimum trzy szkoły, które będą wspierać program popularyzacji siatkówki. W ten sposób powstaje tzw. mała piramida. Projekt rozszerzania SOS o Akademie rozpoczął się w 2014 roku. W sierpnia 2016 istniało ich 115. Jedną Akademię tworzą średnio 4 szkoły podstawowe, więc program obecny był w 460 szkołach. Struktura SOS umożliwia zachowanie ciągłości szkolenia i znacząco wpływa na podniesienie poziomu umiejętności poszczególnych zawodników.
Akademie SOS różnią się od szkół SOS zakresem realizowanego programu siatkarskiego oraz wielkością bezpośredniego wsparcia materialnego. Otrzymują wsparcie merytoryczne i dydaktyczne od szkół uczestniczących w projekcie oraz koordynatorów PZPS. Koszty związane z zakupem sprzętu i wynagrodzeniem za dodatkową pracę nauczycieli są finansowane z innych źródeł. W pozyskaniu pieniędzy na ten cel Akademie wspierają koordynatorzy SOS i szkoły prowadzące. Najczęstszym źródłem finansowania jest wsparcie z lokalnego samorządu, który oprócz tego udostępnia halę. Czasami w finansowanie włączają się też lokalni sponsorzy.
Elementem Systemu SOS są też Szkoły Patronackie, które powstały w wyniku dużego zainteresowania projektem. Jest to propozycja dla dyrektorów i nauczycieli, którzy chcą realizować program SOS, jednak z uwagi na ograniczenia, nie otrzymają wsparcia w takim zakresie, jak szkoły SOS. Szkoły Patronackie, które będą realizowały założenia programu i osiągały dobre wynik, mogą w pewnym momencie zastąpić te placówki SOS, których wyniki są niezadowalające. Wprowadza to element rywalizacji między szkołami i zapewnia utrzymanie wysokiego poziomu szkolenia w SOS.
Warunkiem objęcia szkoły programem SOS jest posiadanie odpowiedniego zaplecza treningowego, nauczyciela z uprawnieniami trenera lub instruktora siatkówki oraz zgody lokalnego samorządu na udział w projekcie.
Każda szkoła SOS tworzy klasę sportową, która realizuje program siatkarski w ciągu minimum 10 godzin lekcyjnych w tygodniu. Nauczyciel prowadzi jeszcze dodatkowo zajęcia indywidualne i pozalekcyjne.
Nad każdym ośrodkiem bezpośredni nadzór merytoryczny i szkoleniowy sprawuje koordynator wojewódzki, który jest dodatkowo wspierany przez lekarza i fizjoterapeutę.

DZIAŁANIA PODEJMOWANE W RAMACH PRACY S.O.S.:
1) Skauting:
– poszukiwanie uzdolnionej młodzieży:
* treningi otwarte dla młodszych roczników,
* kontrola rozgrywek młodszych roczników,
* turnieje o puchar Dyrektora ZSOMS w piłce siatkowej dla szkół podstawowych,
gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych,
* nawiązanie współpracy ze szkołami podstawowymi i gimnazjami z regionu,
– lekcje pokazowe w wybranych szkołach,
– dystrybucja materiałów szkoleniowych.
2) Nabór – reklama szkoły w środowisku.
3) Realizacja programu klasy mistrzostwa sportowego:
– właściwy dobór kadry szkoleniowej,
– dostosowanie planów lekcji do planu szkolenia uwzględniającego zajęcia SOS.
4) Monitorowanie uzdolnionych sportowo uczniów.
5) Kampy szkoleniowe – dla najlepszych zawodniczek biorących udział w projekcie S.O.S.

SZEF PROJEKTU S.O.S.
Waldemar Wspaniały
SZEF SZKOLENIA
Zbigniew Krzyżanowski
KOORDYNATOR REGIONALNY S.O.S.
Jacek Sitarek
KOORDYNATOR WOJEWÓDZKI S.O.S.
Grzegorz Wierzbowicz – trener II klasy, koordynator wojewódzki S.O.S.

TRENERZY:
Błaszkiewicz Iwona
 – trener II klasy,  trener zespołu młodziczek SMS KSZO Ostrowiec Św., członek Komisji Rewizyjnej Świętokrzyskiego Związku Piłki Siatkowej, trener kadr wojewódzkich Województwa Świętokrzyskiego.
Brodawka Piotr – trener piłki siatkowej PZPS, trener zespołu juniorek SMS KSZO Ostrowiec Św.,
Dytkowski Rafał – trener piłki siatkowej PZPS, trener zespołu seniorek SMS Ostrowiec Św., trener zespołu juniorek SMS KSZO Ostrowiec Św.,
Gawron Wojciech – trener II klasy, trener grup licealnych Siatkarskiego Ośrodka Szkolnego,
Kosiorowska Iwona – instruktor piłki siatkowej, trener zespołu kadetek SMS KSZO Ostrowiec Św.,
Pacholczak Jerzy – trener piłki siatkowej, trener zespołu kadetów i seniorów SMS Gump Ostrowiec Św.

OFICJALNA STRONA S.O.S. przy GIMNAZJUM MISTRZOSTWA SPORTOWEGO

SMS KSZO OSTROWIEC – MŁODZICZKI

SMS KSZO OSTROWIEC – KADETKI

SMS OSTROWIEC – MŁODZICY

SMS GUMP OSTROWIEC