Piłka nożna

 

 W TYM ROKU PO RAZ PIERWSZY PROWADZIMY REKRUTACJĘ
DO KLASY PIŁKARSKIEJ DLA DZIEWCZĄT !!!

Licealny Ośrodek Szkolenia Sportowego Młodzieży

pil6Licealny Ośrodek Szkolenia Sportowego Młodzieży działa przy Liceum Ogólnokształcącym nr IV im. C. K. Norwida w Ostrowcu Św. już od 2008 roku, jako jeden z dziesięciu, które uruchomił Polski Związek Piłki Nożnej celem kontynuacji pracy z młodzieżą uzdolnioną piłkarsko po ukończeniu gimnazjum. Obecnie w Polsce pozostały tylko dwa takie ośrodki. Zajęcia prowadzone są w cyklu trzyletnim na podstawie programu szkolenia piłkarskiego w wymiarze 12 godzin treningu piłkarskiego tygodniowo, 3 godz. wychowania fizycznego, 2 godz. zajęć teoretycznych i 1 godz. na basenie. Za wyszkolenie odpowiadają: Tomasz Siczek – klasa I, Rafał Lasocki – klasa II, Grzegorz Klepacz – klasa III, funkcję koordynatora pełni Waldemar Domagała. Uczniowie uczestniczą w centralnej lidze juniorów starszych jako KSZO Junior oraz w rozgrywkach ligowych, reprezentując swoje kluby piłkarskie.

Uczniowie Licealnego Ośrodka Szkolenia Sportowego Młodzieży w Ostrowcu Św. mają do dyspozycji nowoczesny kompleks treningowy przy ul. Kolejowej, w sąsiedztwie szkoły znajduje się basen olimpijski z zapleczem do prowadzenia kompleksowej odnowy biologicznej. Szkoła dysponuje zlokalizowanymi w jednym kompleksie: doskonałą bazą dydaktyczną, pełnowymiarową halą sportową, siłownią, stadionem lekkoatletycznym z boiskiem piłkarskim oraz internatem ze stołówką. Młodzież ma zapewnioną opiekę pedagogiczną, psychologiczną i medyczną.

Współdziałamy z szeroko rozumianym środowiskiem lokalnym – zarówno samorządowym, oświatowym jak i akademickim. Staramy się też współpracować z rodziną, gdyż w niej najpierw przekazuje się kulturę i w niej człowiek uczy się więzi społecznych.