Rekrutacja

W roku szkolnym 2019/2020 w Szkole Podstawowej Mistrzostwa Sportowego prowadzimy nabór do klasy VI. Kształcić będziemy w następujących dyscyplinach:
– piłka siatkowa dziewcząt i chłopców,
– piłka ręczna chłopców,
– piłka nożna dziewcząt i chłopców.
Jednocześnie prowadzimy nabór uzupełniający do klas VII i VIII dla uczniów uprawiających:
– pływanie,
– waterpolo,
– piłkę siatkową dziewcząt i chłopców,
– piłkę nożną dziewcząt i chłopców,
– piłkę ręczną chłopców.

Obowiązkowe próby sprawności fizycznej dla kandydatów odbędą się w dniach:
25.04.2019 – godz. 10.00 – piłka ręczna chłopców,
25.04.2019 – godz. 13.00 – piłka nożna dziewcząt i chłopców,
26.04.2019 – godz. 10.00 – piłka siatkowa dziewcząt i chłopców,
26.04.2019 – godz. 10.00 – piłka wodna chłopców i pływanie.

Dodatkowe próby sprawności fizycznej dla kandydatów odbędą się w dniach:
– 23.05.2019 – godz. 09.00 – piłka nożna dziewcząt i chłopców,
– 23.05.2019 – godz. 12.00 – piłka siatkowa dziewcząt i chłopców,
– 24.05.2019 – godz. 09.00 – piłka ręczna chłopców,
– 24.05.2019 – godz. 09.00 – pływanie i piłka wodna chłopców.

Dokumenty wymagane w procesie rekrutacji

 1. Podanie do klasy w Szkole Podstawowej Mistrzostwa Sportowego
 2. Zgoda rodzica/prawnego opiekuna na uczęszczanie dziecka do szkoły mistrzostwa sportowego
 3. Zgoda rodzica/prawnego opiekuna na przystąpienie do prób sprawności fizycznej
 4. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dzieci
 5. Oświadczenie o wielodzietności rodziny
 6. Klauzula informacyjna RODO
 7. Deklaracja uczestnictwa w zajęciach z religii
 8. Rezygnacja z udziału w zajęciach z wychowania do życia w rodzinie
 9. Wniosek o dostęp do dziennika elektronicznego

Szkoła Podstawowa

 1. Regulamin rekrutacji do klas pierwszych Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego
 2. Załącznik nr 1 – Egzamin sprawnościowy do SPMS – piłka siatkowa
 3. Załącznik nr 2 – Egzamin sprawnościowy do SPMS – piłka ręczna
 4. Załącznik nr 3 – Egzamin sprawnościowy do SPMS – pływanie
 5. Załącznik nr 4 – Egzamin sprawnościowy do SPMS – piłka wodna
 6. ZAŁĄCZNIK NR 5. Egz. sprawnościowy do SP- piłka nożna

Internat

 1. Regulamin Internatu
 2. Regulamin rekrutacji do Internatu
 3. Kwestionariusz rekrutacyjny