Rekrutacja

W roku szkolnym 2018/2019 w Szkole Podstawowej Mistrzostwa Sportowego prowadzimy nabór do klasy VI. Kształcić będziemy w następujących dyscyplinach:
– piłka siatkowa dziewcząt,
– piłka siatkowa chłopców,
– piłka ręczna chłopców.
Jednocześnie prowadzimy nabór uzupełniający do klas VII i VIII dla uczniów uprawiających:
– pływanie,
– waterpolo,
– piłkę siatkową dziewcząt,
– piłkę siatkową chłopców,
– piłkę ręczną chłopców.

Obowiązkowe próby sprawności fizycznej dla kandydatów odbędą się w dniach:
– 23 maja 2018 r. – dla kandydatów uprawiających piłkę ręczną,
– 24 maja 2018 r.
– dla kandydatek i kandydatów uprawiających siatkówkę,
– 19 maja 2018 r. – dla kandydatek i kandydatów uprawiających pływanie i waterpolo.
Termin dodatkowy prób sprawności fizycznej:
– 29 maja – piłka siatkowa, piłka ręczna,
– 30 maja – pływanie, waterpolo.

WYNIKI PRÓB SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ – 2018/2019

Dokumenty wymagane w procesie rekrutacji

 1. Zgoda rodzica/prawnego opiekuna na uczęszczanie dziecka do szkoły mistrzostwa sportowego i na przystąpienie do prób sprawności fizycznej
 2. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dzieci
 3. Oświadczenie o wielodzietności rodziny
 4. Podanie do klasy w Szkole Podstawowej Mistrzostwa Sportowego

Szkoła Podstawowa

 1. Regulamin rekrutacji do klas pierwszych Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego
 2. Załącznik nr 1 – Egzamin sprawnościowy do SPMS – piłka siatkowa
 3. Załącznik nr 2 – Egzamin sprawnościowy do SPMS – piłka ręczna
 4. Załącznik nr 3 – Egzamin sprawnościowy do SPMS – pływanie
 5. Załącznik nr 4 – Egzamin sprawnościowy do SPMS – piłka wodna

Internat

 1. Regulamin Internatu
 2. Regulamin rekrutacji do Internatu
 3. Kwestionariusz rekrutacyjny
 4. Informacja o spełnianiu przez kandydata dodatkowych kryteriów