Rekrutacja 2022/23

W roku szkolnym 2022/2023 w Szkole Podstawowej Mistrzostwa Sportowego prowadzimy nabór do klasy VI oraz nabór uzupełniający do klas VII i VIII w następujących dyscyplinach:
– piłka siatkowa dziewcząt,
– piłka ręczna chłopców,
– piłka nożna chłopców,
– pływanie,
– waterpolo.

EGZAMINY SPRAWNOŚCIOWE ZSOMS 2022-2023

piłka ręczna chłopców: 

I termin: 06.06.2022  /poniedziałek/ godz. 09.00 
KOMISJA: Tomasz Radowiecki, Jacek Wziątek

II termin: 27.06.2022 /poniedziałek/ godz. 09.00 
KOMISJA : Tomasz Radowiecki, Jacek Wziątek

 piłka siatkowa dziewcząt: 

I termin: 07.06.2022 /wtorek/ godz.  09.00
KOMISJA: Iwona Błaszkiewicz, Iwona Kosiorowska, Piotr Brodawka 

II termin: 28.06.2022 /wtorek/ godz. 09.00
KOMISJA : Iwona Błaszkiewicz, Iwona Kosiorowska, Piotr Brodawka 

piłka nożna: 

I termin: 09.06.2022 / czwartek/ godz. 09.00
KOMISJA: Rafał Lasocki, Marcin Wróbel, Rafał Barański

II termin: 30.06.2022 / czwartek/ godz. 09.00
KOMISJA: Rafał Lasocki, Marcin Wróbel, Rafał Barański

pływanie: 

I termin: 10.06.2022 / piątek/ godz. 09.00
KOMISJA: Marcin Piwnik, Marcin Maliński, Mariusz Stawecki

II termin: 01.07.2022 /piątek/ godz. 09.00
KOMISJA : Marcin Piwnik, Marcin Maliński, Mariusz Stawecki

piłka wodna: 

I termin: 10.06.2022 / piątek/ godz. 09.00
KOMISJA: Marcin Piwnik, Mariusz Stawecki

II termin: 01.07.2022 /piątek/ godz. 09.00
KOMISJA: Marcin Piwnik, Mariusz Stawecki

 

 1. Regulamin rekrutacji do Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego
 2. Załącznik nr 1 – Egzamin sprawnościowy do SPMS – piłka siatkowa
 3. Załącznik nr 2 – Egzamin sprawnościowy do SPMS – piłka ręczna
 4. Załącznik nr 3a – Egzamin sprawnościowy do SPMS – pływanie
 5. Załącznik nr 4 – Egzamin sprawnościowy do SPMS – piłka wodna
 6. Załącznik nr 5 – Egzamin sprawnościowy do SPMS – piłka nożna

Dokumenty wymagane w procesie rekrutacji

 1. Podanie do klasy w Szkole Podstawowej Mistrzostwa Sportowego
 2. Zgoda rodzica/prawnego opiekuna na uczęszczanie dziecka do szkoły mistrzostwa sportowego
 3. Zgoda rodzica/prawnego opiekuna na przystąpienie do prób sprawności fizycznej
 4. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dzieci
 5. Oświadczenie o wielodzietności rodziny
 6. Klauzula informacyjna RODO
 7. Oświadczenia woli
 8. Deklaracja uczestnictwa w zajęciach z religii
 9. Rezygnacja z udziału w zajęciach z wychowania do życia w rodzinie
 10. Wniosek o dostęp do dziennika elektronicznego

Internat

 1. Regulamin Internatu
 2. Regulamin rekrutacji do Internatu
 3. Kwestionariusz rekrutacyjny