Rekrutacja 2024/25

W roku szkolnym 2024/2025 w Szkole Podstawowej Mistrzostwa Sportowego prowadzimy nabór do klasy VI oraz nabór uzupełniający do klas VII i VIII w następujących dyscyplinach:
– piłka siatkowa dziewcząt i chłopców,
– piłka ręczna chłopców,
– piłka nożna chłopców.
Dokumenty rekrutacyjne należy składać w sekretariacie szkoły przy ul. Żeromskiego 5 w godz. 9.00 – 15.00 w terminie do 31 maja 2024 r. 

EGZAMINY SPRAWNOŚCIOWE ZSOMS 2024-2025

Próby sprawności fizycznej odbędą się w hali przy ul. Żeromskiego 5.

 1. Regulamin rekrutacji do Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego
 2. Załącznik nr 1 – Egzamin sprawnościowy do SPMS – piłka siatkowa
 3. Załącznik nr 2 – Egzamin sprawnościowy do SPMS – piłka ręczna
 4. Załącznik nr 5 – Egzamin sprawnościowy do SPMS – piłka nożna

Dokumenty wymagane w procesie rekrutacji

 1. Podanie do klasy w Szkole Podstawowej Mistrzostwa Sportowego
 2. Zgoda rodzica/prawnego opiekuna na uczęszczanie dziecka do szkoły mistrzostwa sportowego
 3. Zgoda rodzica/prawnego opiekuna na przystąpienie do prób sprawności fizycznej
 4. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dzieci
 5. Oświadczenie o wielodzietności rodziny
 6. Klauzula informacyjna RODO
 7. Oświadczenia woli
 8. Deklaracja uczestnictwa w zajęciach z religii
 9. Rezygnacja z udziału w zajęciach z wychowania do życia w rodzinie
 10. Wniosek o dostęp do dziennika elektronicznego

Internat

 1. Regulamin Internatu
 2. Regulamin rekrutacji do Internatu
 3. Kwestionariusz rekrutacyjny dla kandydatów
 4. Wniosek rekrutacyjny dla obecnych mieszkańców