Rekrutacja

W roku szkolnym 2017/2018 w Szkole Podstawowej Mistrzostwa Sportowego prowadzimy nabór do klasy VI i VII. Kształcić będziemy w następujących dyscyplinach:
– pływanie,
– waterpolo,
– piłka siatkowa dziewcząt,
– piłka ręczna chłopców.

Obowiązkowe próby sprawności fizycznej dla kandydatów odbędą się w dniach:
– 16 maja 2017 r. – dla kandydatów uprawiających piłkę ręczną,
– 17 maja 2017 r.
– dla kandydatek uprawiających siatkówkę,
– 19 maja 2017 r. – dla kandydatek i andydatów uprawiających pływanie i waterpolo.
Termin dodatkowy prób sprawności fizycznej: 30 maja 2017 r.

WYNIKI PRÓB SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ – 2017/2018

Dokumenty wymagane w procesie rekrutacji

 1. Zgoda rodzica/prawnego opiekuna na przystąpienie do prób sprawności fizycznej
 2. Zgoda rodzica/prawnego opiekuna na uczęszczanie dziecka do klasy mistrzostwa sportowego
 3. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dzieci
 4. Oświadczenie o wielodzietności rodziny
 5. Podanie do klasy w Szkole Podstawowej Mistrzostwa Sportowego

Szkoła Podstawowa

 1. Regulamin rekrutacji do klas pierwszych Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego
 2. Podanie do klasy w Szkole Podstawowej Mistrzostwa Sportowego
 3. Załącznik nr 1 – Egzamin sprawnościowy do SPMS – piłka siatkowa
 4. Załącznik nr 2 – Egzamin sprawnościowy do SPMS – piłka ręczna
 5. Załącznik nr 3 – Egzamin sprawnościowy do SPMS – pływanie
 6. Załącznik nr 4 – Egzamin sprawnościowy do SPMS – piłka wodna

Internat

 1. Regulamin Internatu
 2. Regulamin rekrutacji do Internatu
 3. Kwestionariusz rekrutacyjny
 4. Informacja o spełnianiu przez kandydata dodatkowych kryteriów