Rekrutacja 2021/22

W roku szkolnym 2021/2022 w Szkole Podstawowej Mistrzostwa Sportowego prowadzimy nabór do klasy VI oraz nabór uzupełniający do klas VII i VIII w następujących dyscyplinach:
– piłka siatkowa dziewcząt,
– piłka ręczna chłopców,
– piłka nożna chłopców,
– pływanie,
– waterpolo.

Obowiązkowe próby sprawności fizycznej dla kandydatów odbędą się w dniach:
w I terminie:
07.06.2021 – godz. 9.00 – piłka ręczna chłopców,
08.06.2021 – godz. 9.00 – piłka siatkowa dziewcząt,
10.06.2021 – godz. 9.00 – piłka nożna chłopców,
11.06.2021 – godz. 9.00 – piłka wodna, pływanie.
w II terminie:
28.06.2021 – godz. 9.00 – piłka ręczna chłopców,
29.06.2021 – godz. 9.00 – piłka siatkowa dziewcząt,
01.07.2021 – godz. 9.00 – piłka nożna chłopców,
05.07.2021 – godz. 9.00 – piłka wodna, pływanie.

 1. Regulamin rekrutacji do Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego
 2. Załącznik nr 1 – Egzamin sprawnościowy do SPMS – piłka siatkowa
 3. Załącznik nr 2 – Egzamin sprawnościowy do SPMS – piłka ręczna
 4. Załącznik nr 3a – Egzamin sprawnościowy do SPMS – pływanie klasa VI
 5. Załącznik nr 3b – Egzamin sprawnościowy do SPMS – pływanie klasa VII
 6. Załącznik nr 4 – Egzamin sprawnościowy do SPMS – piłka wodna
 7. Załącznik nr 5 – Egzamin sprawnościowy do SPMS – piłka nożna

Dokumenty wymagane w procesie rekrutacji

 1. Podanie do klasy w Szkole Podstawowej Mistrzostwa Sportowego
 2. Zgoda rodzica/prawnego opiekuna na uczęszczanie dziecka do szkoły mistrzostwa sportowego
 3. Zgoda rodzica/prawnego opiekuna na przystąpienie do prób sprawności fizycznej
 4. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dzieci
 5. Oświadczenie o wielodzietności rodziny
 6. Klauzula informacyjna RODO
 7. Oświadczenia woli
 8. Deklaracja uczestnictwa w zajęciach z religii
 9. Rezygnacja z udziału w zajęciach z wychowania do życia w rodzinie
 10. Wniosek o dostęp do dziennika elektronicznego

Internat

 1. Regulamin Internatu
 2. Regulamin rekrutacji do Internatu
 3. Kwestionariusz rekrutacyjny