Dokumenty

  1. Statut szkoły (pobierz)
  2. Regulamin Licealnego Ośrodka Szkolenia Sportowego Młodzieży w zakresie piłki nożnej (pobierz)
  3. Regulamin Siatkarskiego Ośrodka Szkolnego (pobierz)
  4. Regulamin realizowania projektów edukacyjnych w Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego w Ostrowcu Św. (pobierz)
  5. Regulamin Rady Rodziców (pobierz)
  6. Procedura udzielania zezwolenia na realizację przez ucznia indywidualnego toku nauki (pobierz)
  7. Kodeks Równego Traktowania (pobierz)
  8. Regulamin korzystania z darmowych podręczników i wydawnictw objętych dotacją celową w ZSOMS w Ostrowcu Św. (pobierz)
  9. Regulamin wycieczek ZSOMS. (pobierz)