Dokumenty

 1. Statut szkoły (pobierz)
 2. Zasady Wewnątrzszkolnego Oceniania (pobierz)
 3. Procedury przeprowadzania egzaminów wewnętrznych w ZSOMS
 4. Regulamin Licealnego Ośrodka Szkolenia Sportowego Młodzieży w zakresie piłki nożnej (pobierz)
 5. Regulamin Siatkarskiego Ośrodka Szkolnego (pobierz)
 6. Regulamin realizowania projektów edukacyjnych w Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego w Ostrowcu Św. (pobierz)
 7. Regulamin Rady Rodziców (pobierz)
 8. Regulamin Samorządu Uczniowskiego
 9. Regulamin Szkolnego Koła Wolontariatu
 10. Procedura udzielania zezwolenia na realizację przez ucznia indywidualnego toku nauki (pobierz)
 11. Kodeks Równego Traktowania (pobierz)
 12. Regulamin korzystania z darmowych podręczników i wydawnictw objętych dotacją celową w ZSOMS w Ostrowcu Św. (pobierz)
 13. Regulamin wycieczek ZSOMS. (pobierz)