Wykaz podręczników

Wykaz podręczników obowiązujących w roku szkolnym 2021/2022 w Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego  (trzyletnie, na podbudowie gimnazjum)

Wykaz podręczników do klasy III
 1. Język polski – „Ponad słowami 3”, wydawnictwo Nowa Era
 2. Język angielski ( I język) – „Repetytorium maturalne. Poziom podstawowy”, M. Umińska, Hastings, wyd. Longman Pearson
 3. Język niemiecki (II język) – „INFOS 3”, wyd. Pearson
 4. Język hiszpański (II język) – „Descubre A.2/B1; ”; wyd. Draco (podręcznik wieloletni)
 5. Matematyka – „Matematyka – zbiór zadań”, poziom rozszerzony, Oficyna Edukacyjna K. Pazdro, Kurczab, E. Kurczab, E. Świda
 6. Biologia – „Biologia na czasie 2” zakres rozszerzony, „Biologia na czasie 3. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres rozszerzony”, F. Dubert, M. Jurgowiak, M. Marko-Worłowska,
  Wł. Zamachowski; wydawnictwo Nowa Era; „Biologia na czasie 3. Maturalne karty pracy dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony – Szkoły ponadgimnazjalne”; wyd. Nowa Era
 7. Geografia – „Oblicza geografii, cz. 3” poziom rozszerzony, wydawnictwo Nowa Era

Wykaz podręczników obowiązujących w roku szkolnym 2021/2022 w Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego  (czteroletnie, na podbudowie szkoły podstawowej)

Wykaz podręczników do klasy I
 1. Religia – „W poszukiwaniu wiary i wolności”; ks. St. Łabendowicz
 2. Język polski – „Ponad słowami” część I i część II; M. Chmiel,
  A. Cisowska; wyd. Nowa Era
 3. Język angielski ( I język) – „Matura Fokus 2”, A2+lub B1; wyd. Pearson
 4. Język niemiecki (II język) – „Infos aktuell 1”, T. Gajownik, N. Drabich, B. Sekulski, G. Serzysko; wyd. Pearson
 5. Język hiszpański (II język) – „Descubre 1”; M. Spychała, X. Pascual Lopez, A Dudziak, A. Kaźmierczak; wyd. Draco (podręcznik wieloletni)
 6. Historia – „Poznać przeszłość. Podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy”; M. Pawlak,
  A. Szweda; wyd. Nowa Era
 7. Wiedza o społeczeństwie – „W centrum uwagi” zakres podstawowy; A. Janicki, J. Kięczkowska, M. Menz; wyd. Nowa Era
 8. Muzyka – „Muzyka. Podręcznik dla szkół ponadpodstawowych”,
  M. Rykowska, Z. N. Szałko;
 9. Matematyka, poziom podstawowy – „Matematyka – zbiór zadań”, poziom podstawowy; M. Kurczab, E. Kurczab, Świda; wyd. Oficyna Wydawnicza Pazdro
 10. Matematyka, poziom rozszerzony – „Matematyka – zbiór zadań”, poziom rozszerzony; M. Kurczab, E. Kurczab, E. Świda; wyd. Oficyna Wydawnicza Pazdro
 11. Fizyka – „Fizyka. Podręcznik. Klasa 1. Zakres podstawowy”;
  L. Lehman, W. Polesiuk, G. F. Wojewoda; wyd. WSiP
 12. Chemia– „To jest chemia. Zakres podstawowy”; R. Hassa, A. Mrzigod,
  J. Mrzigod; wyd. Nowa Era
 13. Biologia, poziom podstawowy – „Biologia na czasie 1. Zakres podstawowy”; A. Helmin, J. Holeczek; wyd. Nowa Era
 14. Biologia, poziom rozszerzony – „Biologia na czasie 1. Zakres rozszerzony”; M. Guzik, R. Kozik, R. Matuszewska, W. Zamachowski; wyd. Nowa Era; „Biologia na czasie 1. Maturalne karty pracy dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres rozszerzony”;
  Januszewska-Hasiec, R. Stencel, A. Tyc; wyd. Nowa Era;
 15. Geografia, poziom podstawowy – „Oblicza geografii 1. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy”;  R. Malarz, M. Więckowski; wyd. Nowa Era
 16. Geografia, poziom rozszerzony – „Oblicza geografii 1. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony”;
  R. Malarz, M. Więckowski, P. Kroh; wyd. Nowa Era
 17. Informatyka – „Informatyka”; W. Jochemczyk, K. Olędzka, wyd. WSiP
 18. Edukacja dla bezpieczeństwa – „Żyję i działam bezpiecznie”;
  J. Słoma; wyd.  Nowa Era
Wykaz podręczników do klasy II
 1. Religia – „W poszukiwaniu wiary i nadziei”; ks. St. Łabendowicz
 2. Język polski – „Ponad słowami 2”, część I i część II; wyd. Nowa Era
 3. Język angielski ( I język) – decyzja zostanie podjęta we wrześniu
 4. Język niemiecki (II język) – „Infos aktuell 2”, T. Gajownik, N. Drabich, B. Sekulski, G. Serzysko; wyd. Pearson
 5. Język hiszpański (II język) – „Descubre 2”; M. Spychała, X. Pascual Lopez, A Dudziak, A. Kaźmierczak; wyd. Draco (podręcznik wieloletni)
 6. Historia – „Poznać przeszłość 2. Podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy”; Kucharski,
  A. Niewęgłowska; wyd. Nowa Era
 7. Wiedza o społeczeństwie – „W centrum uwagi 2” zakres podstawowy; A. Janicki, J. Kięczkowska, M. Menz; wyd. Nowa Era
 8. Podstawy przedsiębiorczości – „Krok w przedsiębiorczość”,
  M. Niesłuchowski, Nowa Era
 9. Matematyka, poziom podstawowy – „Matematyka – zbiór zadań 2”, poziom podstawowy; M. Kurczab, E. Kurczab, E. Świda; wyd. Oficyna Wydawnicza Pazdro
 10. Matematyka, poziom roszerzony – „Matematyka – zbiór zadań 2”, poziom rozszerzony;
  M. Kurczab, E. Kurczab, E. Świda; wyd. Oficyna Wydawnicza Pazdro
 11. Fizyka – „Fizyka. Podręcznik. Klasa 2. Zakres podstawowy”;
  L. Lehman, W. Polesiuk, G. F. Wojewoda; wyd. WSiP
 12. Chemia– „To jest chemia. Zakres podstawowy”; R. Hassa, A. Mrzigod,
  J. Mrzigod; wyd. Nowa Era (kontynuacja pracy z podręcznikiem z klasy pierwszej)
 13. Biologia, poziom podstawowy – „Biologia na czasie 2. Zakres podstawowy”; A. Helmin, J. Holeczek; wyd. Nowa Era
 14. Biologia, poziom rozszerzony – „Biologia na czasie 1. Zakres rozszerzony” Guzik, R. Kozik, R. Matuszewska, Wyd. Nowa Era, „Maturalne karty pracy 1”, Wł. Zamachowski, Wyd. Nowa Era, „Biologia na czasie 2. Zakres rozszerzony”, Guzik, R. Kozik,
  W. Zamachowski, Wyd. Nowa Era, „Maturalne karty pracy 2”,
  Wł. Zamachowski, Wyd. Nowa Era,
 15. Geografia, poziom podstawowy – „Oblicza geografii 2. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy”;  R. Malarz, M. Więckowski; wyd. Nowa Era
 16. Geografia, poziom rozszerzony – „Oblicza geografii 2. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony”;  R. Malarz, M. A. Świtoniak, T. Wieczorek, M. Więckowski; wyd. Nowa Era
 17. Informatyka – „Informatyka 2. Zakres podstawowy”; W. Jochemczyk, K. Olędzka, wyd. WSiP (posiadanie podręcznika nieobowiązkowe)
Wykaz podręczników do klasy III
 1. Religia – „Świadek Chrystusa w świecie”; Wydawnictwo św. Wojciecha
 2. Język polski – „Ponad słowami 3”, część I i część II; wyd. Nowa Era
 3. Język angielski ( I język) – decyzja zostanie podjęta we wrześniu
 4. Język niemiecki (II język) – „Infos aktuell 3”, T. Gajownik, N. Drabich, B. Sekulski, G. Serzysko; wyd. Pearson
 5. Język hiszpański (II język) – „Descubre 3”; M. Spychała, X. Pascual Lopez, A Dudziak, A. Kaźmierczak; wyd. Draco (podręcznik wieloletni)
 6. Historia – „Poznać przeszłość 3. Podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy”; Kucharski,
  A. Niewęgłowska; wyd. Nowa Era
 7. Podstawy przedsiębiorczości – „Krok w przedsiębiorczość”,
  M. Niesłuchowski, Nowa Era
 8. Matematyka, poziom podstawowy – „Matematyka – zbiór zadań 3”, poziom podstawowy; M. Kurczab, E. Kurczab, E. Świda; wyd. Oficyna Wydawnicza Pazdro
 9. Matematyka, poziom rozszerzony „Matematyka – zbiór zadań 3”, poziom rozszerzony; M. Kurczab, E. Kurczab, E. Świda; wyd. Oficyna Wydawnicza Pazdro
 10. Fizyka – „Fizyka. Podręcznik. Klasa 3. Zakres podstawowy”;
  L. Lehman, W. Polesiuk, G. F. Wojewoda; wyd. WSiP
 11. Chemia– „To jest chemia. Zakres podstawowy, część 2”; R. Hassa, A. Mrzigod, J. Mrzigod; wyd. Nowa Era (kontynuacja pracy z podręcznikiem z klasy pierwszej)
 12. Biologia, poziom podstawowy – „Biologia na czasie 3. Zakres podstawowy”; A. Helmin, J. Holeczek; wyd. Nowa Era
 13. Biologia, poziom rozszerzony – „Biologia na czasie 2. Zakres rozszerzony” Guzik, R. Kozik, R. Matuszewska, Wyd. Nowa Era, „Maturalne karty pracy 2”, Wł. Zamachowski, Wyd. Nowa Era, „Biologia na czasie 3. Zakres rozszerzony”, Guzik, R. Kozik,
  W. Zamachowski, Wyd. Nowa Era, „Maturalne karty pracy 3”,
  Wł. Zamachowski, Wyd. Nowa Era
 14. Geografia, poziom podstawowy – „Oblicza geografii 3. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy”;  Cz. Adamiak, A. Dubownik; wyd. Nowa Era
 15. Geografia, poziom rozszerzony – „Oblicza geografii 3. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony”;  R. Malarz, M. A. Świtoniak, T. Wieczorek, M. Więckowski; wyd. Nowa Era
 16. Informatyka – „Informatyka 3. Zakres podstawowy”; W. Jochemczyk, K. Olędzka, wyd. WSiP (posiadanie podręcznika nieobowiązkowe)