Wykaz podręczników

Wykaz podręczników obowiązujących w roku szkolnym 2020/2021 w Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego  (trzyletnie, na podbudowie gimnazjum)

Wykaz podręczników do klasy II
 1. Religia – „Świadek Chrystusa w świecie”, ks. Stanisław Łabendowicz; Wydawnictwo Diecezjalne w Sandomierzu
 2. Język polski – „Ponad słowami 2”, część I i część II, Nowa Era
 3. Język angielski ( I język) – kontynuacja podręcznika „Matura Fokus 2” wyd. Pearson
 4. Język niemiecki (II język) – „INFOS 2”, B. Sekulski, N. Drabich,
  T. Gajownik, wyd. Pearson
 5. Język hiszpański (II język) – „Descubre A1.2/A.2; ”; wyd. Draco (podręcznik wieloletni)
 6. Historia i społeczeństwo – „Poznać przeszłość. Ojczysty panteon
  i ojczyste spory, cz. 1”, „Rządzący i rządzeni, cz. 2”, „Wojna i wojskowość, cz. 3”, „Europa i świat, cz. 4”, wydawnictwo Nowa Era
 7. Matematyka – „Matematyka – zbiór zadań”, poziom rozszerzony, Oficyna Edukacyjna K. Pazdro, Kurczab,  E. Kurczab, E. Świda
 8. Biologia – „Biologia na czasie 1 i 2”, zakres rozszerzony, M. Guzik,
  E. Jastrzębska, wydawnictwo Nowa Era; „Biologia na czasie 1. Maturalne karty pracy dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony – Szkoły ponadgimnazjalne”, „Biologia na czasie 2. Maturalne karty pracy dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony – Szkoły ponadgimnazjalne”; wyd. Nowa Era
 9. Geografia – „Oblicza geografii 1.Podręcznik do geografii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony – Szkoły ponadgimnazjalne”; R. Malarz, M. Więckowski; „Oblicza geografii 2.Podręcznik do geografii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony – Szkoły ponadgimnazjalne”; T. Rachwał; wyd. Nowa Era;
Wykaz podręczników do klasy III
 1. Język polski – „Ponad słowami 3”, wydawnictwo Nowa Era
 2. Język angielski ( I język) – „Repetytorium maturalne. Poziom podstawowy”, M. Umińska, Hastings, wyd. Longman Pearson
 3. Język niemiecki (II język) – „INFOS 3”, wyd. Pearson
 4. Język hiszpański (II język) – „Descubre A.2/B1; ”; wyd. Draco (podręcznik wieloletni)
 5. Matematyka – „Matematyka – zbiór zadań”, poziom rozszerzony, Oficyna Edukacyjna K. Pazdro, Kurczab, E. Kurczab, E. Świda
 6. Biologia – „Biologia na czasie 2” zakres rozszerzony, „Biologia na czasie 3. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres rozszerzony”, F. Dubert, M. Jurgowiak, M. Marko-Worłowska,
  Wł. Zamachowski; wydawnictwo Nowa Era; „Biologia na czasie 3. Maturalne karty pracy dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony – Szkoły ponadgimnazjalne”; wyd. Nowa Era
 7. Geografia – „Oblicza geografii, cz. 3” poziom rozszerzony, wydawnictwo Nowa Era
 8. Fizyka – „Z fizyką w przyszłość ”, zakres rozszerzony, M. Fijałkowska, B. Saganowska, WSiP

Wykaz podręczników obowiązujących w roku szkolnym 2020/2021 w Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego  (czteroletnie, na podbudowie szkoły podstawowej)

Wykaz podręczników do klasy I
 1. Religia – „Żyć w miłości Boga”; ks. prof. J. Szpet i D. Jackowiak;Wydawnictwo św. Wojciecha
 2. Język polski – „Ponad słowami” część I i część II; M. Chmiel,
  A. Cisowska; wyd. Nowa Era
 3. Język angielski ( I język) – „Matura Fokus 2”, A2+lub B1; wyd. Pearson
 4. Język niemiecki (II język) – „Infos aktuell 1”, T. Gajownik, N. Drabich, B. Sekulski, G. Serzysko; wyd. Pearson
 5. Język hiszpański (II język) – „Descubre 1”; M. Spychała, X. Pascual Lopez, A Dudziak, A. Kaźmierczak; wyd. Draco (podręcznik wieloletni)
 6. Historia – „Poznać przeszłość. Podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy”; M. Pawlak,
  A. Szweda; wyd. Nowa Era
 7. Wiedza o społeczeństwie – „W centrum uwagi” zakres podstawowy; A. Janicki, J. Kięczkowska, M. Menz; wyd. Nowa Era
 8. Muzyka – „Muzyka. Podręcznik dla szkół ponadpodstawowych”,
  M. Rykowska, Z. N. Szałko;
 9. Matematyka – „Matematyka – zbiór zadań”, poziom rozszerzony;
  M. Kurczab, E. Kurczab, E. Świda; wyd. Oficyna Wydawnicza Pazdro lub „Matematyka – zbiór zadań”, poziom podstawowy; M. Kurczab,
  E. Kurczab,
  Świda; wyd. Oficyna Wydawnicza Pazdro
 10. Fizyka – „Fizyka. Podręcznik. Klasa 1. Zakres podstawowy”;
  L. Lehman, W. Polesiuk, G. F. Wojewoda; wyd. WSiP
 11. Chemia– „To jest chemia. Zakres podstawowy”; R. Hassa, A. Mrzigod,
  J. Mrzigod; wyd. Nowa Era
 12. Biologia – „Biologia na czasie 1. Zakres podstawowy”; A. Helmin,
  J. Holeczek; wyd. Nowa Era lub „Biologia
  na czasie 1. Zakres rozszerzony”; M. Guzik, R. Kozik, R. Matuszewska, W. Zamachowski; wyd. Nowa Era; „Biologia na czasie 1. Maturalne karty pracy dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres rozszerzony”;
  Januszewska-Hasiec, R. Stencel, A. Tyc; wyd. Nowa Era;
 13. Geografia – „Oblicza geografii 1. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy”;  R. Malarz,
  M. Więckowski; wyd. Nowa Era lub „Oblicza geografii 1. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony”;
  R. Malarz, M. Więckowski, P. Kroh; wyd. Nowa Era
 14. Informatyka – „Informatyka”; W. Jochemczyk, K. Olędzka, wyd. WSiP
 15. Edukacja dla bezpieczeństwa – „Żyję i działam bezpiecznie”;
  J. Słoma; wyd.  Nowa Era
Wykaz podręczników do klasy II
 1. Religia – „Świadek Chrystusa w Kościele”, św. Wojciecha
 2. Język polski – „Ponad słowami 2”, część I i część II; wyd. Nowa Era
 3. Język angielski ( I język) – decyzja zostanie podjęta we wrześniu
 4. Język niemiecki (II język) – „Infos aktuell 2”, T. Gajownik, N. Drabich, B. Sekulski, G. Serzysko; wyd. Pearson
 5. Język hiszpański (II język) – „Descubre 2”; M. Spychała, X. Pascual Lopez, A Dudziak, A. Kaźmierczak; wyd. Draco (podręcznik wieloletni)
 6. Historia – „Poznać przeszłość 2. Podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy”; Kucharski,
  A. Niewęgłowska; wyd. Nowa Era
 7. Wiedza o społeczeństwie – „W centrum uwagi 2” zakres podstawowy; A. Janicki, J. Kięczkowska, M. Menz; wyd. Nowa Era
 8. Podstawy przedsiębiorczości – „Krok w przedsiębiorczość”,
  M. Niesłuchowski, Nowa Era
 9. Matematyka – „Matematyka – zbiór zadań 2”, poziom rozszerzony;
  M. Kurczab, E. Kurczab, E. Świda; wyd. Oficyna Wydawnicza Pazdro lub „Matematyka – zbiór zadań 2”, poziom podstawowy; M. Kurczab, E. Kurczab, E. Świda; wyd. Oficyna Wydawnicza Pazdro
 10. Fizyka – „Fizyka. Podręcznik. Klasa 2. Zakres podstawowy”;
  L. Lehman, W. Polesiuk, G. F. Wojewoda; wyd. WSiP
 11. Chemia– „To jest chemia. Zakres podstawowy”; R. Hassa, A. Mrzigod,
  J. Mrzigod; wyd. Nowa Era (kontynuacja pracy z podręcznikiem z klasy pierwszej)
 12. Biologia – „Biologia na czasie 2. Zakres podstawowy”; A. Helmin,
  J. Holeczek; wyd. Nowa Era lub „Biologia na czasie 1. Zakres rozszerzony” Guzik, R. Kozik, R. Matuszewska, Wyd. Nowa Era, „Maturalne karty pracy 1”, Wł. Zamachowski, Wyd. Nowa Era, „Biologia na czasie 2. Zakres rozszerzony”, Guzik, R. Kozik,
  W. Zamachowski, Wyd. Nowa Era, „Maturalne karty pracy 2”,
  Wł. Zamachowski, Wyd. Nowa Era,
 13. Geografia – „Oblicza geografii 2. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy”;  R. Malarz,
  M. Więckowski; wyd. Nowa Era
 14. Informatyka – „Informatyka 2. Zakres podstawowy”; W. Jochemczyk, K. Olędzka, wyd. WSiP (posiadanie podręcznika nieobowiązkowe)