AKTUALNOŚCI

30.05.2018 r.
Spotkanie w ramach Międzyszkolnej Sieci Współpracy „Aktywna tablica” – podsumowanie działań zrealizowanych w ramach programu „Aktywna tablica” i przygotowanie sprawozdania z realizacji.

5.03.2018 r.
Spotkanie w ramach Międzyszkolnej Sieci Współpracy „Aktywna tablica” – omówienie postępów w realizacji programu, wymiana doświadczeń i dzielenie się spostrzeżeniami na temat realizacji projektu, omówienie wpływu zastosowania TIK w szkołach na pracę nauczycieli i uczniów.

10.01.2018 r.
Spotkanie w ramach Międzyszkolnej Sieci Współpracy „Aktywna tablica” – przeprowadzenie szkolenia poświęconego możliwościom tablicy interaktywnej i sposobom wykorzystania tej pomocy w czasie zajęć/lekcji w procesie kształcenia i uczenia się.

20.11.2017 r.
Zgodnie z założeniami programu „Aktywna tablica” zawarliśmy porozumienie z Niepubliczną Szkołą Podstawową, Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Konarskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim w sprawie utworzenia międzyszkolnej sieci współpracy. Celem działania sieci jest m.in. wymiana doświadczeń między uczestnikami, analiza dobrych praktyk stosowanych przez uczestników i poszerzenie ich kompetencji, prowadzenie lekcji otwartych dla nauczycieli z wykorzystaniem TIK, tworzenie nowych rozwiązań na potrzeby szkół uczestniczących w sieci oraz nawiązywanie kontaktów i współpracy między szkołami.

6.11.2017 r.
Spotkanie organizacyjne – powołanie szkolnego e-koordynatora oraz nauczycielskich zespołów samokształceniowych.

27.09.2017 r.
Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego została zakwalifikowana do udziału w programie rządowym „Aktywna Tablica”. W ramach działań podjętych w tym programie wyposażymy dwie sale w nowoczesne tablice multimedialne i projektory, a na prowadzonych lekcjach wprowadzimy działania oparte na technologii informacyjno-komunikacyjnej.