Ubezpieczenie

Rada Rodziców podjęła decyzję o wyborze na rok szkolny 2018/2019 firmy ubezpieczeniowej InterRisk SA – wariant z sumą ubezpieczenia – 14.000 zł.

Ogólne warunki ubezpieczenia – pobierz

Składka wynosi 40,00 zł

W przypadku konieczności zgłoszenia szkody z ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków należy pobrać z sekretariatu ( w budynku Internatu  od P. Krystyny Żak) „Zgłoszenie roszczenia z ubezpieczenia EDUPlus” i wypełnione przesłać mailem ( samodzielnie lub poprzez szkołę, wraz z dokumentacją medyczną) na adres ………………………….