Ubezpieczenie

Rada Rodziców podjęła decyzję o wyborze na rok szkolny 2019/2020 firmy ubezpieczeniowej InterRisk SA – wariant z sumą ubezpieczenia – 20.000 zł.

Zakres ochrony ubezpieczeniowej dla uczniów SMS Ostrowiec –pobierz

Ogólne warunki ubezpieczenia – pobierz

Składka wynosi 40,00 zł

W przypadku konieczności zgłoszenia szkody z ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków należy pobrać z sekretariatu ( w budynku Internatu  od P. Eweliny Rusieckiej) „Zgłoszenie roszczenia z ubezpieczenia EDUPlus”.