Ubezpieczenie

Rada Rodziców podjęła decyzję o wyborze na rok szkolny 2017/2018 firmy ubezpieczeniowej InterRisk SA – wariant z sumą ubezpieczenia – 12.000 zł.

Składka wynosi 33,80 zł

W przypadku konieczności zgłoszenia szkody z ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków należy pobrać z sekretariatu ( w budynku Internatu  od P. Krystyny Żak) „Zgłoszenie roszczenia z ubezpieczenia EDUPlus” i wypełnione przesłać mailem ( samodzielnie lub poprzez szkołę, wraz z dokumentacją medyczną) na adres ajablonska@centrumpolis.pl .