Ubezpieczenie

Rada Rodziców podjęła decyzję o wyborze na rok szkolny 2016/2017 firmy ubezpieczeniowej PZU – wariant z sumą ubezpieczenia – 10.000 zł.

Składka wynosi 47,00 zł

W przypadku konieczności zgłoszenia szkody z ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków należy pobrać z księgowości „Potwierdzenie zbiorowego ubezpieczenia przez Ubezpieczającego” i skontaktować się z infolinią ubezpieczyciela (tj. firmą PZU).