Ubezpieczenie

Rada Rodziców podjęła decyzję o wyborze na rok szkolny 2020/2021 firmy ubezpieczeniowej InterRisk SA – wariant z sumą ubezpieczenia – 21.000 zł.

Zakres ochrony ubezpieczeniowej dla uczniów SMS Ostrowiec –pobierz

Ogólne warunki ubezpieczenia – pobierz

Zgłoszenie szkody NNW dziecka – pobierz

Składka wynosi 45,50 zł