Rekrutacja 2021/22

W roku szkolnym 2021/2022 prowadzimy nabór do klas pierwszych w Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego w następujących dyscyplinach:
– pływanie,
– waterpolo,
– lekka atletyka,
– piłka siatkowa dziewcząt i chłopców,
– piłka nożna chłopców,
– piłka ręczna chłopców.
Jednocześnie prowadzimy nabór uzupełniający do klas II (na podbudowie szkoły podstawowej) i III (na podbudowie szkoły podstawowej oraz na na podbudowie gimnazjum).
W postępowaniu rekrutacyjnym do liceum będą brane pod uwagę oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z następujących obowiązkowych zajęć edukacyjnych: język polski, matematyka, I język obcy, geografia lub biologia (w zależności od wyboru przedmiotu do realizacji w zakresie rozszerzonym).

Obowiązkowe próby sprawności fizycznej dla kandydatów odbędą się w dniach:
w I terminie:
07.06.2021 – godz. 10.00 – piłka ręczna chłopców,
08.06.2021 – godz. 10.00 – piłka siatkowa dziewcząt i chłopców,
09.06.2021 – godz. 10.00 – lekka atletyka,
10.06.2021 – godz. 10.00 – piłka nożna chłopców,
11.06.2021 – godz. 09.00 – piłka wodna, pływanie,
w II terminie:
28.06.2021 – godz. 10.00 – piłka ręczna chłopców,
29.06.2021 – godz. 10.00 – piłka siatkowa dziewcząt i chłopców,
30.06.2021 – godz. 10.00 – lekka atletyka,
01.07.2021 – godz. 10.00 – piłka nożna chłopców,
05.07.2021 – godz. 09.00 – piłka wodna, pływanie.

Próby sprawności fizycznej w zakresie piłki nożnej, piłki siatkowej, piłki ręcznej i lekkiej atletyki odbędą się w budynku szkoły przy ul. Żeromskiego 5, natomiast w zakresie pływania i waterpolo na basenie Rawszczyzna przy ul. Mickiewicza.

 1. Regulamin rekrutacji do klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego
 2. Załącznik nr 1 – lista dyscyplin sportowych
 3. Załącznik nr 2 – Egzamin sprawnościowy do LOMS – piłka siatkowa
 4. Załącznik nr 3 – Egzamin sprawnościowy do LOMS – lekka atletyka
 5. Załącznik nr 4 – Egzamin sprawnościowy do LOMS – pływanie
 6. Załącznik nr 5 – Egzamin sprawnościowy do LOMS – piłka wodna
 7. Załącznik nr 6 – Egzamin sprawnościowy do LOMS – piłka ręczna
 8. Załącznik nr 7 – Egzamin sprawnościowy do LOMS – piłka nożna

Dokumenty wymagane w procesie rekrutacji

 1. Podanie do klasy w Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego – dla absolwentów szkoły podstawowej
 2. Podanie do klasy III w Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego – dla absolwentów gimnazjum
 3. Karta informacyjna dla absolwenta szkoły podstawowej
 4. Zgoda rodzica/prawnego opiekuna na uczęszczanie dziecka do szkoły mistrzostwa sportowego
 5. Zgoda rodzica/prawnego opiekuna na przystąpienie do prób sprawności fizycznej
 6. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dzieci
 7. Oświadczenie o wielodzietności rodziny
 8. Klauzula informacyjna RODO
 9. Oświadczenia woli
 10. Deklaracja uczestnictwa w zajęciach z religii
 11. Rezygnacja z udziału w zajęciach z wychowania do życia w rodzinie
 12. Wniosek o dostęp do dziennika elektronicznego

Internat

 1. Regulamin Internatu
 2. Regulamin rekrutacji do Internatu
 3. Kwestionariusz rekrutacyjny