Rekrutacja

W roku szkolnym 2018/2019 prowadzimy nabór do klas pierwszych w Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego w następujących dyscyplinach:
– pływanie,
– waterpolo chłopców,
– piłka siatkowa dziewcząt i chłopców,
– lekka atletyka,
– piłka nożna dziewcząt i chłopców,
– piłka ręczna chłopców.
Jednocześnie prowadzimy nabór uzupełniający do klas II i III.

Obowiązkowe próby sprawności fizycznej dla kandydatów odbędą się w dniach:
– 21 maja 2018 r. – dla kandydatów i kandydatek uprawiających piłkę nożną,
– 23 maja 20
18 r. – dla kandydatów uprawiających piłkę ręczną,
– 24 maja 2018 r.
– dla kandydatek i kandydatów uprawiających siatkówkę,
22 maja 2018 r. – dla kandydatek i kandydatów uprawiających lekką atletykę,
– 19 maja 2018 r. – dla kandydatek i kandydatów uprawiających pływanie i waterpolo.
Termin dodatkowy prób sprawności fizycznej:
– 28 maja – piłka nożna, lekka atletyka,
– 29 maja –
piłka siatkowa, piłka ręczna,
– 30 maja –
pływanie, waterpolo.

Dokumenty wymagane w procesie rekrutacji

 1. Zgoda rodzica/prawnego opiekuna na uczęszczanie dziecka do klasy sportowej/mistrzostwa sportowego i przystąpienie do prób sprawności fizycznej
 2. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dzieci
 3. Oświadczenie o wielodzietności rodziny
 4. Podanie do klasy w Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego

Liceum

 1. Regulamin rekrutacji do klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego
 2. Załącznik nr 1 – lista dyscyplin sportowych
 3. Załącznik nr 2 – Egzamin sprawnościowy do LOMS – piłka siatkowa
 4. Załącznik nr 3 – Egzamin sprawnościowy do LOMS – lekka atletyka
 5. Załącznik nr 4 – Egzamin sprawnościowy do LOMS – pływanie
 6. Załącznik nr 5 – Egzamin sprawnościowy do LOMS – piłka wodna
 7. Załącznik nr 6 – Egzamin sprawnościowy do LOMS – piłka nożna chłopców
 8. Załącznik nr 7 – Egzamin sprawnościowy do LOMS – piłka ręczna
 9. Załącznik nr 8 – Egzamin sprawnościowy do LOMS – piłka nożna dziewcząt

Internat

 1. Regulamin Internatu
 2. Regulamin rekrutacji do Internatu
 3. Kwestionariusz rekrutacyjny
 4. Informacja o spełnianiu przez kandydata dodatkowych kryteriów