Rekrutacja 2022/23

W roku szkolnym 2022/2023 prowadzimy nabór do klas pierwszych w Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego w następujących dyscyplinach:
– pływanie,
– waterpolo,
– lekka atletyka,
– piłka siatkowa dziewcząt i chłopców,
– piłka nożna chłopców,
– piłka ręczna chłopców.
Jednocześnie prowadzimy nabór uzupełniający do klasy II,
W postępowaniu rekrutacyjnym do liceum będą brane pod uwagę oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej
z następujących obowiązkowych zajęć edukacyjnych: język polski, matematyka, I język obcy, geografia lub biologia (w zależności od wyboru przedmiotu do realizacji w zakresie rozszerzonym).

EGZAMINY SPRAWNOŚCIOWE ZSOMS 2022-2023

piłka ręczna chłopców: 

 I termin: 06.06.2022  /poniedziałek/ godz. 10.00 
KOMISJA: Tomasz Radowiecki, Jacek Wziątek

 II termin: 27.06.2022 /poniedziałek/ godz.. 10.00 
KOMISJA: Tomasz Radowiecki, Jacek Wziątek

piłka siatkowa dziewcząt: 

I termin: 07.06.2022 /wtorek/ godz. 10.00
KOMISJA: Iwona Kosiorowska, Piotr Brodawka,  Iwona Błaszkiewicz

II termin: 28.06.2022 /wtorek/ godz. 10.00 
KOMISJA : Iwona Kosiorowska, Iwona Błaszkiewicz, Piotr Brodawka 

piłka siatkowa chłopców:

I termin:  07.06.2022 /wtorek/ godz.  10.00     
KOMISJA: Jerzy Pacholczak,  Wojciech Gawron

II termin: 28.06.2022 /wtorek/ godz.  10.00     
KOMISJA: Jerzy Pacholczak,  Wojciech Gawron

lekka atletyka: 

I termin: 08.06.2022 / środa/ godz. 10.00   
KOMISJA: Janusz Ozdoba, Kazimierz Jaros,  

II termin: 29.06.2022 / środa / godz. 10.00 
KOMISJA: Janusz Ozdoba, Kazimierz Jaros,  

piłka nożna: 

I termin: 09.06.2022 / czwartek/ godz. 10.00
KOMISJA: Grzegorz Klepacz, Waldemar Domagała, Tadeusz Krawiec

II termin: 30.06.2022 / czwartek/ godz. 10.00
KOMISJA: Grzegorz Klepacz, Waldemar Domagała, Tadeusz Krawiec

pływanie: 

I termin: 10.06.2022 / piątek/ godz. 10.00
KOMISJA: Marcin Piwnik, Marcin Maliński, Mariusz Stawecki

II termin: 01.07.2022 /piątek/ godz. 10.00
KOMISJA: Marcin Piwnik, Marcin Maliński, Mariusz Stawecki

piłka wodna: 

I termin: 10.06.2022 / piątek/ godz. 09.00 
KOMISJA: Marcin Piwnik, Mariusz Stawecki

II termin: 01.07.2022 /piątek/ godz. 09.00 
KOMISJA: Marcin Piwnik, Mariusz Stawecki

Próby sprawności fizycznej w zakresie piłki nożnej, piłki siatkowej, piłki ręcznej i lekkiej atletyki odbędą się w hali sportowej ZSOMS przy
ul. Żeromskiego 5, natomiast w zakresie pływania i waterpolo na basenie Rawszczyzna przy ul. Mickiewicza.

 1. Regulamin rekrutacji do klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego
 2. Załącznik nr 1 – lista dyscyplin sportowych
 3. Załącznik nr 2 – Egzamin sprawnościowy do LOMS – piłka siatkowa
 4. Załącznik nr 3 – Egzamin sprawnościowy do LOMS – lekka atletyka
 5. Załącznik nr 4 – Egzamin sprawnościowy do LOMS – pływanie
 6. Załącznik nr 5 – Egzamin sprawnościowy do LOMS – piłka wodna
 7. Załącznik nr 6 – Egzamin sprawnościowy do LOMS – piłka ręczna
 8. Załącznik nr 7 – Egzamin sprawnościowy do LOMS – piłka nożna

Dokumenty wymagane w procesie rekrutacji

 1. Podanie do klasy w Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego
 2. Karta informacyjna dla absolwenta szkoły podstawowej
 3. Zgoda rodzica/prawnego opiekuna na uczęszczanie dziecka do szkoły mistrzostwa sportowego
 4. Zgoda rodzica/prawnego opiekuna na przystąpienie do prób sprawności fizycznej
 5. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dzieci
 6. Oświadczenie o wielodzietności rodziny
 7. Klauzula informacyjna RODO
 8. Oświadczenia woli
 9. Deklaracja uczestnictwa w zajęciach z religii
 10. Rezygnacja z udziału w zajęciach z wychowania do życia w rodzinie
 11. Wniosek o dostęp do dziennika elektronicznego

Internat

 1. Regulamin Internatu
 2. Regulamin rekrutacji do Internatu
 3. Kwestionariusz rekrutacyjny