Rekrutacja

W roku szkolnym 2017/2018 w Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego kształcić będziemy w następujących dyscyplinach:
– pływanie,
– waterpolo chłopców,
– piłka siatkowa dziewcząt i chłopców,
– lekka atletyka,
– piłka nożna dziewcząt i chłopców,
– piłka ręczna chłopców.

Obowiązkowe próby sprawności fizycznej dla kandydatów odbędą się w dniach:
– 15 maja 2017 r. – dla kandydatów i kandydatek uprawiających piłkę nożną,
– 16 maja 20
17 r. – dla kandydatów uprawiających piłkę ręczną,
– 17 maja 2017 r.
– dla kandydatek i kandydatów uprawiających siatkówkę,
18 maja 2017 r. – dla kandydatek i kandydatów uprawiających lekką atletykę,
– 19 maja 2017 r. – dla kandydatek i kandydatów uprawiających pływanie i waterpolo.
Termin dodatkowy prób sprawności fizycznej:
– 29 maja – piłka nożna, lekka atletyka,
– 30 maja –
piłka siatkowa, piłka ręczna, pływanie, waterpolo.

WYNIKI PRÓB SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ – 2017/2018

Dokumenty wymagane w procesie rekrutacji

 1. Zgoda rodzica/prawnego opiekuna na przystąpienie do prób sprawności fizycznej
 2. Zgoda rodzica/prawnego opiekuna na uczęszczanie dziecka do klasy sportowej/mistrzostwa sportowego
 3. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dzieci
 4. Oświadczenie o wielodzietności rodziny
 5. Podanie do klasy w Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego

Liceum

 1. Regulamin rekrutacji do klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego
 2. Podanie do klasy w Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego
 3. Załącznik nr 1 – lista dyscyplin sportowych
 4. Załącznik nr 2 – Egzamin sprawnościowy do LOMS – piłka siatkowa
 5. Załącznik nr 3 – Egzamin sprawnościowy do LOMS – lekka atletyka
 6. Załącznik nr 4 – Egzamin sprawnościowy do LOMS – pływanie
 7. Załącznik nr 5 – Egzamin sprawnościowy do LOMS – piłka wodna
 8. Załącznik nr 6 – Egzamin sprawnościowy do LOMS – piłka nożna chłopców
 9. Załącznik nr 7 – Egzamin sprawnościowy do LOMS – piłka ręczna
 10. Załącznik nr 8 – Egzamin sprawnościowy do LOMS – piłka nożna dziewcząt

Internat

 1. Regulamin Internatu
 2. Regulamin rekrutacji do Internatu
 3. Kwestionariusz rekrutacyjny
 4. Informacja o spełnianiu przez kandydata dodatkowych kryteriów