Rekrutacja

W roku szkolnym 2019/2020 prowadzimy nabór do klas pierwszych w Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego (na podbudowie gimnazjum oraz na podbudowie szkoły podstawowej) w następujących dyscyplinach:
– pływanie,
– waterpolo chłopców,
– piłka siatkowa dziewcząt i chłopców,
– lekka atletyka,
– piłka nożna dziewcząt i chłopców,
– piłka ręczna chłopców.
Jednocześnie prowadzimy nabór uzupełniający do klas II i III.

Obowiązkowe próby sprawności fizycznej dla kandydatów odbędą się w dniach:
– 23.05.2019 – godz. 09.00 – piłka nożna dziewcząt i chłopców,
– 23.05.2019 – godz. 12.00 – piłka siatkowa dziewcząt i chłopców,
– 24.05.2019 – godz. 09.00 – piłka ręczna chłopców,
– 24.05.2019 – godz. 12.00 – lekka atletyka,
– 24.05.2019 – godz. 09.00 – pływanie i piłka wodna chłopców.

 Terminy dodatkowe egzaminów sprawnościowych dla kandydatów do Szkoły Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego :
1. pływanie, 14.06 – piątek , godz. 09.00 – pływalnia Rawszczyzna, ul. Mickiewicza 32
2. waterpolo, 12.06.2019 – środa, godz. 18.00 – pływalnia Rawszczyzna, ul. Mickiewicza 32
3. piłka nożna dziewcząt i chłopców : 04.06.2019 – wtorek, godz. 10.00 – ZSOMS, ul. Żeromskiego 5
4. piłka siatkowa dziewcząt : 05.06.2019 – środa, godz. 10.00- ZSOMS, ul. Żeromskiego 5
5. piłka siatkowa chłopców ; 30.05.2019 – czwartek, godz. 10.00 ZSOMS, ul. Żeromskiego 5
6. LA dziewcząt i chłopców : 30.05.2019 – czwartek, godz.12.00 ZSOMS, ul. Żeromskiego 5
7. piłka ręczna : 12.06.2019 – środa, godz. 10.00, ZSOMS, ul. Żeromskiego 5

Dokumenty wymagane w procesie rekrutacji

 1. Podanie do klasy w Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego – dla absolwentów szkoły podstawowej
 2. Podanie do klasy w Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego – dla absolwentów gimnazjum
 3. Karta informacyjna dla absolwenta szkoły podstawowej
 4. karta Karta informacyjna dla absolwenta gimnazjum
 5. Zgoda rodzica/prawnego opiekuna na uczęszczanie dziecka do szkoły mistrzostwa sportowego
 6. Zgoda rodzica/prawnego opiekuna na przystąpienie do prób sprawności fizycznej
 7. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dzieci
 8. Oświadczenie o wielodzietności rodziny
 9. Klauzula informacyjna RODO
 10. Deklaracja uczestnictwa w zajęciach z religii
 11. Rezygnacja z udziału w zajęciach z wychowania do życia w rodzinie
 12. Wniosek o dostęp do dziennika elektronicznego

Liceum trzyletnie (po gimnazjum)

 1. Regulamin rekrutacji do klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego dla absolwentów gimnazjum
 2. Załącznik nr 1 – lista dyscyplin sportowych
 3. Załącznik nr 2 – Egzamin sprawnościowy do LOMS – piłka siatkowa
 4. Załącznik nr 3 – Egzamin sprawnościowy do LOMS – lekka atletyka
 5. Załącznik nr 4 – Egzamin sprawnościowy do LOMS – pływanie
 6. Załącznik nr 5 – Egzamin sprawnościowy do LOMS – piłka wodna
 7. Załącznik nr 6 – Egzamin sprawnościowy do LOMS – piłka ręczna
 8. Załącznik nr 7 – Egzamin sprawnościowy do LOMS – piłka nożna dziewcząt
 9. Załącznik nr 8 – Egzamin sprawnościowy do LOMS – piłka nożna chłopców

Liceum czteroletnie (po szkole podstawowej)

 1. Regulamin rekrutacji do klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego dla absolwentów szkoły podstawowej
 2. Załącznik nr 1 – lista dyscyplin sportowych
 3. Załącznik nr 2 – Egzamin sprawnościowy do LOMS – piłka siatkowa
 4. Załącznik nr 3 – Egzamin sprawnościowy do LOMS – lekka atletyka
 5. Załącznik nr 4 – Egzamin sprawnościowy do LOMS – pływanie
 6. Załącznik nr 5 – Egzamin sprawnościowy do LOMS – piłka wodna
 7. Załącznik nr 6 – Egzamin sprawnościowy do LOMS – piłka ręczna
 8. Załącznik nr 7 – Egzamin sprawnościowy do LOMS – piłka nożna dziewcząt
 9. Załącznik nr 8 – Egzamin sprawnościowy do LOMS – piłka nożna chłopców

Internat

 1. Regulamin Internatu
 2. Regulamin rekrutacji do Internatu
 3. Kwestionariusz rekrutacyjny