Dyrekcja szkoły

mgr Anna Trojanowska – p. o. dyrektor szkoły od 01.12.2016 r.

ATUkończyła Wyższą Szkołę Pedagogiczna w Kielcach na kierunku filologia polska oraz studia podyplomowe z dziennikarstwa na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Po studiach przez siedem lat pracowała jako dziennikarz w lokalnych mediach – telewizji, radiu i prasie. Od 2004 roku jest nauczycielem języka polskiego w LO nr IV w Ostrowcu, obecnym ZSOMS. Z dniem 1 lutego 2013 r. objęła funkcję wicedyrektora naszej szkoły. Jest bardzo zaangażowana w sprawy szkoły, wykazuje się niezwykłą aktywnością i skutecznością w pozyskiwaniu funduszy na rzecz placówki. Jest autorką trzech ważnych projektów finansowanych ze środków unijnych na łączną kwotę blisko 470 000 zł. Do jej zadań należy przede wszystkim organizacja pracy Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego oraz dbanie o zapewnienie właściwych warunków do realizacji zadań w ramach działalności sportowej Szkoły, a także kontakt z mediami i promocja szkoły w środowisku lokalnym.

mgr Edyta Tyczyńska – wicedyrektor

et1Ukończyła filologię polską w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Kielcach. Po studiach przez siedem lat uczyła w PSP nr 13, a od 1997 roku w LO nr IV w Ostrowcu. Od roku 2001 pełni w naszej szkole funkcję wicedyrektora, a od 1 września 2012 r. jest wicedyrektorem ZSOMS . Zajmuje się nadzorem pedagogicznym w LO nr IV i LOMS, promocją szkoły, koordynuje wszelkie działania wewnątrzszkolne, wspiera aktywność zawodową nauczycieli. Jest osobą odznaczającą się wysoką kulturą osobistą i taktem pedagogicznym. Jako doświadczony dydaktyk odnajduje nić porozumienia nawet z najbardziej niesfornymi uczniami.

mgr Zygmunt Kochański – dyrektor szkoły w latach 1994 – 2016

zkUkończył Akademię Wychowania Fizycznego w Krakowie, specjalność nauczycielska i trenerska. Po studiach przez dwa lata pracował w SP nr 1 w Sandomierzu, a później przez kolejne sześć lat w PSP nr 12 w Ostrowcu. Był również nauczycielem w Studium Nauczycielskim, zastępcą Naczelnika Wydziału Edukacji Urzędu Miasta oraz założycielem i prezesem MKS „Ostrowia”, gdzie zajmował się trenowaniem drużyny lekkiej atletyki. W 1994 roku objął stanowisko Dyrektora LO nr IV, a 1 września 2012 r. funkcję dyrektora ZSOMS, z którą pożegnał się 30 listopada 2016 r., odchodząc na zasłużoną emeryturę.
Zygmunt Kochański to doświadczony nauczyciel i świetny menedżer, który rozbudowywał bazę szkoły. Dbając o rozwój zawodowy kadry nauczycielskiej, wspierał nauczycieli w podejmowaniu wyzwań dydaktycznych i wychowawczych. Motywował także uczniów do różnego typu aktywności w trakcie nauki szkolnej. Nadal merytorycznie wspiera działania na rzecz rozwoju ZSOMS.