Dyrekcja szkoły

mgr Anna Trojanowska – Dyrektor Szkoły (od 01.10.2017 r.)

Ukończyła Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Kielcach na kierunku filologia polska oraz studia podyplomowe z dziennikarstwa na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Po studiach przez siedem lat pracowała jako dziennikarz w lokalnych mediach – telewizji, radiu i prasie. Od 2004 roku jest nauczycielem języka polskiego w LO nr IV w Ostrowcu, obecnym ZSOMS. Z dniem 1 lutego 2013 r. objęła funkcję wicedyrektora naszej szkoły. W okresie od 1 grudnia 2016 do 31 września 2017 była p.o. Dyrektora Szkoły, a obecnie od 1 października 2017 r. jest Dyrektorem ZSOMS.
Anna Trojanowska jest bardzo zaangażowana w sprawy szkoły, wykazuje się niezwykłą aktywnością i skutecznością w pozyskiwaniu funduszy na rzecz placówki. Jest autorką trzech ważnych projektów finansowanych ze środków unijnych na łączną kwotę blisko 470 000 zł. Dba o zapewnienie właściwych warunków do realizacji zadań w ramach działalności sportowej Szkoły, a także o kontakt z mediami i promocję szkoły w środowisku lokalnym.

GODZINY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW

mgr Grażyna Maj – wicedyrektor ds. pedagogicznych (od 01.11.2017 r.)


GODZINY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW

mgr Rafał Dytkowski – wicedyrektor ds. sportowych (od 01.11.2017 r.)


GODZINY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW
poniedziałek – 10.00 – 12.00
wtorek – 12.00 – 14.00

KADRA ZARZĄDZAJĄCA W POPRZEDNICH LATACH