Dyrekcja szkoły

mgr Anna Trojanowska – Dyrektor Szkoły (od 01.10.2017 r.)

Ukończyła Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Kielcach na kierunku filologia polska oraz studia podyplomowe z dziennikarstwa na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Po studiach przez siedem lat pracowała jako dziennikarz w lokalnych mediach – telewizji, radiu i prasie. Od 2004 roku jest nauczycielem języka polskiego w LO nr IV w Ostrowcu, obecnym ZSOMS. Z dniem 1 lutego 2013 r. objęła funkcję wicedyrektora naszej szkoły. W okresie od 1 grudnia 2016 do 31 września 2017 była p.o. Dyrektora Szkoły, a obecnie od 1 października 2017 r. jest Dyrektorem ZSOMS.
Anna Trojanowska jest bardzo zaangażowana w sprawy szkoły, wykazuje się niezwykłą aktywnością i skutecznością w pozyskiwaniu funduszy na rzecz placówki. Jest autorką trzech ważnych projektów finansowanych ze środków unijnych na łączną kwotę blisko 470 000 zł. Dba o zapewnienie właściwych warunków do realizacji zadań w ramach działalności sportowej Szkoły, a także o kontakt z mediami i promocję szkoły w środowisku lokalnym.

GODZINY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW: środa 14.00 – 15.00

mgr Alicja Ramska – wicedyrektor ds. pedagogicznych (od 01.09.2022 r.)

GODZINY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW: poniedziałek 11.15 – 12.15

mgr Rafał Lasocki – wicedyrektor ds. sportowych (od 01.09.2022 r.)

GODZINY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW: poniedziałek 14.00 – 15.00

KADRA ZARZĄDZAJĄCA W POPRZEDNICH LATACH

KADRA ZARZĄDZAJĄCA W POPRZEDNICH LATACH

DYREKTORZY

mgr Zygmunt Kochański (1994 – 2016)

zkUkończył Akademię Wychowania Fizycznego w Krakowie, specjalność nauczycielska i trenerska. Po studiach przez dwa lata pracował w SP nr 1 w Sandomierzu, a później przez kolejne sześć lat w PSP nr 12 w Ostrowcu. Był również nauczycielem w Studium Nauczycielskim, zastępcą Naczelnika Wydziału Edukacji Urzędu Miasta oraz założycielem i prezesem MKS „Ostrowia”, gdzie zajmował się trenowaniem drużyny lekkiej atletyki. W 1994 roku objął stanowisko Dyrektora LO nr IV, a 1 września 2012 r. funkcję dyrektora ZSOMS, z którą pożegnał się 30 listopada 2016 r., odchodząc na zasłużoną emeryturę.

WICEDYREKTORZY

mgr Grażyna Maj – wicedyrektor ds. pedagogicznych (2017 – 2022)

mgr Rafał Dytkowski – wicedyrektor ds. sportowych (2017 – 2022)

mgr Anna Trojanowska (2012 – 2017), obecnie Dyrektor Szkoły
mgr Edyta Tyczyńska (2001 – 2017)

et1Ukończyła filologię polską w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Kielcach. Po studiach przez siedem lat uczyła w PSP nr 13, a od 1997 roku w LO nr IV w Ostrowcu. Od roku 2001 do 31 sierpnia 2017 r. pełniła w naszej szkole funkcję wicedyrektora.