Ranking najlepszych uczniów

Rok szkolny 2014/2015

Uczniowie ze 100% frekwencją
Uczniowie z najwyższą średnią

Rok szkolny 2015/2016

Uczniowie ze 100% frekwencją
Uczniowie z najwyższą średnią