Historia szkoły

Tradycje Norwida sięgają czasów I wojny światowej i środowiska radomskiej oświaty. Utworzona w roku 1915 Komisja Szkolna Ziemi Radomskiej, w skład której wchodził między innymi Jan Gombrowicz, ojciec znakomitego pisarza, a zarazem dyrektor Zakładów Ostrowieckich (wcześniej Zakładów Żelaza w Bodzechowie), powołała do życia dwa seminaria nauczycielskie. Rok później także w Ostrowcu Św. z inicjatywy Polskiej Macierzy Szkolnej powstała placówka kształcąca kadry nauczycielskie, która przetrwała do początku lat 70.

h1Tymczasem w Radomiu rozszerzono zakres przygotowania do zawodu o specjalistów nauczania przedszkolnego. Uruchomione w roku 1950 Liceum Pedagogiczne Wychowawczyń Przedszkoli zostało ulokowane w starych budynkach po restauracji i hotelu „Rzym” przy ul. Żeromskiego 15. Złe warunki lokalowe skłoniły władze do przeniesienia szkoły do Ostrowca Świętokrzyskiego, gdzie od strony ulicy Żeromskiego powstał obecny budynek Norwida.

W latach 1963/64 liceum kształciło 369 przyszłych wychowawczyń przedszkoli, a cztery lata później już 412. dyrektorem szkoły był wówczas Mieczysław Szczodrak. Placówka dysponowała oddanym do użytku w 1956 roku nowoczesnym budynkiem internatu. W związku z reformą oświaty, która nałożyła na nauczycieli wymóg posiadania wykształcenia wyższego, Liceum Pedagogiczne Wychowawczyń Przedszkoli w roku 1973 zmieniło nazwę na Studium Wychowania Przedszkolnego.

W roku 1975 w budynku funkcjonowało także dwuletnie Studium Medyczne, przeniesione następnie do budynku przy ul. Iłżeckiej. W latach 1975 – 77 działał tu ponadto punkt konsultacyjny Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach, a rocznie studiowało około 130 osób.

W roku 1984 w Studium Wychowania Przedszkolnego, którego dyrektorem był Jan Musiał, uczyło się 833 uczniów w cyklu 6- letnim i 2- letnim po maturze, którzy kształcili się w zawodzie nauczycieli przedszkoli, klas nauczania początkowego, wychowania muzycznego i wychowania fizycznego.

h2Zarządzeniem Ministra Edukacji z 1982 roku zawieszono nauczanie w seminariach nauczycielskich. Przystąpiono do wygaszania placówki, uruchamiając jednocześnie za czasów dyrektora Henryka DąbrowskiegoLiceum Ogólnokształcące Nr IV. Data powołania szkoły to 28 maja 1991 roku. Dyrektorem nowej szkoły w 1994 roku został Zygmunt Kochański.

13 października 1996 roku odbyła się uroczystość nadania naszej szkole imienia Cypriana Kamila Norwida. Wybór patrona nie był łatwy. Samorząd Uczniowski ogłosił plebiscyt, do którego zgłoszono trzy kandydatury: Cypriana Kamila Norwida, Stanisława Wyspiańskiego i Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Uczniowie i nauczyciele wybrali postać najbardziej wszechstronnego i uniwersalnego artysty, jakim jest niewątpliwie Norwid. Blisko 25% społeczności szkolnej stanowili wówczas uczniowie klas artystycznych i zapewne to ich głosy przesądziły o wynikach plebiscytu.

W 2002 roku Starostwo Powiatowe w Ostrowcu podjęło decyzję o tworzeniu klas sportowych. Pierwsze tego typu oddziały w powiecie, a może nawet województwie świętokrzyskim, powstały właśnie w Norwidzie. By rozwój kształcenia młodych sportowców był możliwy, koniecznym stała się budowa pełnowymiarowej hali, spełniającej wszelkie wymagania, której w naszej szkole brakowało. Taką obietnicę złożył ówczesny starosta Waldemar Marek Paluch na spotkaniu z rodzicami utworzonych klas sportowych. W grudniu 2003 roku uczestniczyliśmy w uroczystości wmurowania kamienia węgielnego, a już kilka miesięcy później 2 września 2004 roku nowoczesna hala został oddana do użytku. Dyrektor Z. Kochański odebrał z rąk Starosty W. M. Palucha symboliczny klucz. W inauguracji wzięli udział m.in. posłowie Zdzisław Kałamaga i Leszek Bugaj, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, Starostwa Powiatowego, Urzędu Miasta i Kuratorium. Uroczystość uświetnił pokaz sportowy naszych uczniów oraz towarzyski mecz w siatkówkę między reprezentacjami Norwida i inwestorów, który po bardzo wyrównanej walce zakończył się wynikiem 26:28.
h3

Kolejną poważną inwestycją w naszej szkole była rozpoczęta we wrześniu 2005 roku termomodernizacja głównego budynku. W ramach inwestycji wymieniono wszystkie okna i drzwi wejściowe, wyremontowano dach, ocieplono ściany i wykonano nową elewację. 31 października 2006 uroczyście przekazano obiekt do użytku. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali Starosta Waldemar M. Paluch, Wicestarosta Teresa Piwnik, Naczelnik Wydziału Edukacji w Starostwie Powiatowym Maciej Kuszewski, Dyrektor Szkoły Zygmunt Kochański i przedstawiciel wykonawcy. W swoim wystąpieniu Starosta obiecał budowę nowoczesnego, wielofunkcyjnego stadionu lekkoatletycznego, który ma być zlokalizowany na terenie między IV LO i III LO – do tej pory wszystkie obietnice zostały spełnione, więc i ta pewnie wkrótce stanie się faktem.

Osiągnięcia w dziedzinie sportu sprawiły, że to właśnie w naszej szkole powstała jedna z dwunastu w Polsce i jedyna w województwie świętokrzyskim klasa przeznaczona dla młodzieży szczególnie uzdolnionej piłkarsko. Patronat nad nią objął Polski Związek Piłki Nożnej i Świętokrzyski Związek Piłki Nożnej w Kielcach. Nabór prowadzony jest od roku 2008/2009, zajęcia prowadzą trenerzy, którzy mają za sobą występy w piłkarskiej ekstraklasie. W chwili obecnej w Polsce pozostały już tylko dwa takie ośrodki.

W okresie wakacyjnym roku szkolnego 2010/2011 rozpoczęła się gruntowna termomodernizacja wraz z towarzyszącymi remontami budynku internatu. Prace trwały blisko rok, a ich koszt przekroczył 700 tys. zł. Dzięki tej inwestycji m.in. wymieniono okna, dach budynku, wykonano nową elewację, a także przeprowadzono szereg robót wewnątrz internatu – wyremontowano łazienki i pokoje, które wyposażono w nowe komplety mebli.

Na początku 2012 r. władze Starostwa Powiatowego podjęły intensywne działania na rzecz utworzenia na bazie Liceum Ogólnokształcącego nr IV szkoły mistrzostwa sportowego. Jednocześnie placówka została zgłoszona do konkursu ogłoszonego przez Polski Związek Piłki Siatkowej na udział w Siatkarskich Ośrodkach Szkolnych, które miały powstać w ramach Programu upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki siatkowej. Do obu przedsięwzięć udało się zaangażować wiele osób, m.in. parlamentarzystów.

rr4Dzięki ogromnemu wysiłkowi wszystkich 1 września 2012 r. w obecności posłów RP, władz wojewódzkich, powiatowych i miejskich oraz przedstawicieli Kuratorium Oświaty w Kielcach obyła się inauguracja roku szkolnego w nowej placówce oświatowej – Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego, pierwszej tego typu jednostce w województwie świętokrzyskim. W skład Zespołu weszły obok Liceum Ogólnokształcącego nr IV z klasami sportowymi o profilu piłka nożna także Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego o profilu piłka siatkowa i pływanie oraz Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego o podobnym profilu. Stanowisko dyrektora powierzono dotychczasowemu dyrektorowi LO nr IV Zygmuntowi Kochańskiemu.

Pozytywnie został także zweryfikowany wniosek o utworzenie SOS –u (Siatkarskiego Ośrodka Szkolnego). Nasza szkoła jest jedną z trzech w województwie świętokrzyskim, gdzie utworzono ośrodek szkolący siatkarki na poziomie gimnazjum, i jedyną szkolącą dziewczęta na poziomie ponadgminazjalnym.

Przy okazji uruchomienia w Ostrowcu szkoły mistrzostwa sportowego powrócił temat budowy nowoczesnego, wielofunkcyjnego stadionu lekkoatletycznego, który ma być zlokalizowany na terenie między ZSOMS i III LO.

z69 stycznia 2013 r. szkoła podpisała umowę partnerską z Akademią Wychowania Fizycznego w Krakowie i Wyższą Szkołą Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu. Swoje podpisy pod porozumieniami złożyli: starosta ostrowiecki dr Zdzisław Kałamaga, prezydent Ostrowca Jarosław Wilczyński, rektor Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie prof. dr hab. Andrzej Klimek, rektor Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu prof. Tadeusz Grudniewski oraz dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego Zygmunt Kochański. Uczelnie będą wspierać rozwój młodych sportowców kształconych w gimnazjum i liceach wchodzących w skład Zespołu, a samorządy zabezpieczą na to pieniądze i bazę.

PZP.UMOWA20 grudnia 2013 r. po wielomiesięcznych rozmowach i staraniach wreszcie podpisaliśmy umowę partnerską z Polskim Związkiem Pływackim, na mocy której od początku roku 2014 nasz SMS ma taki sam status, jak znane ośrodki pływackie, m.in. Kraków, Wrocław, Oświęcim, czy Szczecin. Umowę o współpracy podpisali przedstawiciele starostwa i PZP: Starosta Ostrowiecki dr Zdzisław Kałamaga, Wicestarosta Eligiusz Mich oraz Andrzej Kowalski- Prezes Polskiego Związku Pływackiego.

Powodzeniem zakończyły się też nasze starania o utworzenie Ośrodka Szkolenia w Piłce Ręcznej na poziomie gimnazjum. Stosowne porozumienie między Związkiem Piłki Ręcznej w Polsce, władzami Powiatu Ostrowieckiego, na czele ze Starostą Zbigniewem Dudą, oraz Szkołą zostało podpisane we wrześniu 2015 roku.

W styczniu 2016 r. rozpoczęliśmy szkolenie waterpolistów na poziomie gimnazjum i liceum. Jesteśmy trzecim ośrodkiem w Polsce, który nawiązał w tym zakresie współpracę z Polskim Związkiem Pływackim.

30 listopada 2016 r. dyrektor Zygmunt Kochański pożegnał się ze szkołą i przeszedł na zasłużoną emeryturę. Pełniącą obowiązki dyrektora została dotychczasowa wicedyrektor ds. sportu Anna Trojanowska.

W 2017 roku w związku z reformą systemu oświaty gimnazjum zostało przekształcone w szkołę podstawową, wkrótce wstrzymano nabór do Norwida, a klasy piłkarskie weszły w struktury liceum mistrzostwa sportowego.

1 października 2017 r. na stanowisko dyrektora szkoły powołano Annę Trojanowską, której powierzono tę funkcję na okres 5. lat.

29 marca 2022 r. w obecności prof. dr. hab. Artura Maciąga, Prorektora ds. Studenckich i Dydaktyki PŚ, oraz dr. Stanisława Hojdy, Dyrektora Centrum Sportu PŚ, dyrektor szkoły Anna Trojanowska podpisała Umowę o Patronacie Naukowym i Dydaktycznym Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach. Współpraca ta m.in. pozwala naszym absolwentom studiować na Politechnice Świętokrzyskiej i kontynuować kariery sportowe w swoich macierzystych klubach.

1 września 2022 r. na kolejną pięcioletnią kadencję została wybrana dotychczasowa dyrektor Anna Trojanowska.

Obecnie szkolimy uzdolnioną sportowo młodzież w zakresie piłki nożnej, piłki siatkowej, piłki ręcznej, pływania, piłki wodnej, lekkiej atletyki i boksu. Szkolenie to odbywa się na podstawie programów zatwierdzonych przez polskie związki sportowe. Nasi uczniowie przynależą przede wszystkim do klubów sportowych skupionych pod szyldem KSZO Ostrowiec, w tym do sekcji piłki siatkowej, piłki ręcznej, boksu, pływania i waterpolo, a także KSZO 1929 Ostrowiec, GUMP Ostrowiec, MUKS Ostrowiec, UKS Czwórka Ostrowiec, z którymi ściśle współpracujemy.

19 kwietnia 2023 r. Starosta Ostrowiecki Marzena Dębniak, wicestarosta Andrzej Jabłoński oraz Ilona Stańczyk, prezes Przedsiębiorstwa Wielobranżowego GRETA Sport, przy kontrasygnacie skarbnika powiatu Julity Szewczyk, podpisali umowę na rozbudowę Powiatowego Stadionu Międzyszkolnego. Prace ruszyły w połowie maja. Ogólny koszt tej inwestycji to 18 milionów złotych, z czego 16 milionów 200 tysięcy pochodzi z Polskiego Ładu.

W roku szkolnym 2023/2024 na mocy decyzji Ministra Obrony Narodowej w naszej szkole rozpoczął funkcjonowanie Oddział Przygotowania Wojskowego (OPW), dla którego Jednostką Patronacką jest 10. Świętokrzyska Brygada Obrony Terytorialnej w Kielcach – 103 Batalion Lekkiej Piechoty w Ostrowcu Świętokrzyskim. Klasa przeznaczona jest dla uczniów, którzy chcą związać swoją karierę zawodową ze służbami mundurowymi.