Stołówka

GODZINY WYDAWANIA POSIŁKÓW:

PONIEDZIAŁEK – CZWARTEK
ŚNIADANIE 5.30 – 9.30
OBIAD 12.50 – 16.30
KOLACJA 18.30 – 19.30
PIĄTEK
ŚNIADANIE 5.30 – 9.30
OBIAD 12.30 – 15.00
INFORMACJE DLA MIESZKAŃCÓW INTERNATU
KOSZTY POSIŁKÓW
W ABONAMENCIE
ŚNIADANIE: 4,50 zł
OBIAD: 9,00 zł
KOLACJA: 4,50 zł
STAWKA DZIENNA 18,00 zł (poniedziałek-czwartek)
13,50 zł (piątek)
STAŁA OPŁATA ZA ZAKWATEROWANIE 100,00 zł
TERMIN WNOSZENIA OPŁAT ZA ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE do 10-tego dnia bieżącego miesiąca nauki
NR KONTA BANKOWEGO

Santander Bank Polska
39 1090 2040 0000 0001 4978 0152
 

tytuł przelewu:
ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE imię i nazwisko ucznia za miesiąc …………

ODPISY/ ODLICZENIA Zwrot kosztów za niewykorzystane posiłki możliwy jest po zgłoszeniu nieobecności u wychowawcy internatu oraz zwróceniu niewykorzystanego abonamentu.
Zwrot wykonywany jest w formie odliczenia kosztów wyżywienia na kolejny miesiąc.
W ostatnim miesiącu nauki (czerwiec) zwroty wypłacane są na podany przez rodziców lub opiekunów ucznia nr konta.
JADŁOSPIS Jadłospis dzienny wywieszony jest codziennie na tablicy informacyjnej w stołówce.
Jadłospis dekadowy dostępny na stronie.
* Ze względu na różnorodność dostaw jadłospis może ulec zmianie#
WYMAGANIA DIETETYCZNE Osoby wymagające diety z zaleceń zdrowotnych tj. bezglutenowa, bezmleczna, lekkostrawna lub inna – zgłaszają ten fakt w sekretariacie stołówki załączając stosowne zaświadczenie lekarskie.
Osoby stosujące dietę wegetariańską zgłaszają ten fakt w sekretariacie stołówki załączając pisemną zgodę rodziców/ opiekunów prawnych.
INFORMACJE DLA UCZNIÓW ZSOMS KORZYSTAJĄCYCH Z OBIADÓW W STOŁÓWCE
CENA OBIADU
W ABONAMENCIE
9,00 zł
KOSZT MIESIĘCZNEGO ABONAMENTU liczba dni nauki x 9,00 zł
np. wrzesień 2022
obiady: 20 dni x 9,00 zł = 180,00 zł
OPŁATA ZA OBIADY Obiady można wykupić w postaci miesięcznego abonamentu, nie ma możliwości zakupywania pojedynczych obiadów.
Przy zakupie abonamentu jest możliwość wyboru dni, w które uczeń będzie korzystał z obiadu.
Opłatę należy wnosić gotówką w sekretariacie internatu.
ODPISY/ ODLICZENIA Zwrot kosztów za niewykorzystane obiady możliwy jest po zgłoszeniu nieobecności w danym dniu najpóźniej do godziny 9.00.
Zgłoszenie można wykonać telefonicznie: 41 262 48 03 wew. 105 lub na adres email: internat@sms.ostrowiec.pl
Aby otrzymać zwrot należy oddać do sekretariatu internatu niewykorzystany abonament przed końcem danego miesiąca.
Zwrot wykonywany jest w formie odliczenia kosztów wyżywienia na kolejny miesiąc.
W ostatnim miesiącu nauki (czerwiec) zwroty wypłacane są na podany przez rodziców lub opiekunów ucznia nr konta.
JADŁOSPIS Jadłospis dzienny wywieszony jest codziennie na tablicy informacyjnej w stołówce.
Jadłospis dekadowy dostępny na stronie.
* Ze względu na różnorodność dostaw jadłospis może ulec zmianie#
WYMAGANIA DIETETYCZNE Osoby wymagające diety z zaleceń zdrowotnych tj. bezglutenowa, bezmleczna, lekkostrawna lub inna – zgłaszają ten fakt w sekretariacie stołówki załączając stosowne zaświadczenie lekarskie.
Osoby stosujące dietę wegetariańską zgłaszają ten fakt w sekretariacie stołówki załączając pisemną zgodę rodziców/ opiekunów prawnych.
OŚWIADCZENIE - NUMER KONTA BANKOWEGO

Oświadczenie o numerze konta bankowego – pobierz

KARTA ZGŁOSZENIA NA OBIADY

Karta zgłoszenia na obiady – pobierz