OPIEKA MEDYCZNA I STOMATOLOGICZNA

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Ostrowcu Św. informuje, że szkoła zapewnia profilaktyczną opiekę zdrowotną i stomatologiczną uczniom do 19 roku życia na poniższych zasadach:

  1. Profilaktyczną opiekę zdrowotną sprawuje pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania p. Grażyna Jarocha.
  2. Gabinet pielęgniarki mieści się w budynku internatu na I piętrze.
  3. Pielęgniarka pracuje w godzinach 7.30 – 13.30 (poniedziałek – czwartek).
  4. Świadczenia ogólnostomatologiczne oraz profilaktyczne stomatologiczne realizuje dr Anna Mika (od poniedziałku do czwartku w godzinach 14.00 – 19.00) lub dr Marta Krzyżanowska (w poniedziałki, środy, czwartki w  godzinach 8.00 – 14.00), w gabinecie stomatologicznym
    przy ul. Kopernika 14.
  5. W przypadku, gdybyście Państwo nie życzyli sobie objęcia dziecka opieką zdrowotną i stomatologiczną proszę o złożenie „sprzeciwu” od świadczenia usług medycznych, odpowiednio do świadczeniobiorców realizujących opiekę.
  6. Na każde wykonywane świadczenie ogólnostomatologiczne dziecko zgłasza się z pisemnym wyrażeniem zgody przez rodziców.
  7. Wzór zgody/sprzeciwu na świadczenie stomatologiczne znajduje się tutaj.