OPIEKA MEDYCZNA I STOMATOLOGICZNA

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Ostrowcu Św. informuje, że szkoła zapewnia profilaktyczną opiekę zdrowotną i stomatologiczną uczniom do 19 roku życia na poniższych zasadach:

  1. Profilaktyczną opiekę zdrowotną sprawuje pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania p. Grażyna Jarocha.
  2. Gabinet pielęgniarki mieści się w budynku internatu na I piętrze.
  3. Pielęgniarka pracuje w godzinach 9.30 – 13.30 (poniedziałek – piątek).
  4. Świadczenia profilaktyczne stomatologiczne realizowane będą w dentobusie w ramach porozumienia z Centrum Medyczne Corten Medic.
  5. Wzór zgody na wykonanie profilaktyki stomatologicznej znajduje się tutaj.
  6. W przypadku, gdybyście Państwo nie życzyli sobie objęcia dziecka opieką zdrowotną i stomatologiczną proszę o złożenie „sprzeciwu” od świadczenia usług medycznych, odpowiednio do świadczeniobiorców realizujących opiekę.