Aktualności

Opłata za egzamin maturalny

Uwaga absolwenci!!!!!

Opłatę za egzamin maturalny (z każdego przedmiotu) w wysokości 50 złotych, wnosi się w terminie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 7 lutego 2017 r. na rachunek bankowy wskazany przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi. Niewniesienie w tym terminie opłaty za egzamin maturalny skutkuje brakiem możliwości przystąpienia do tego egzaminu. Szczegółowe informacje o opłatach : www.komisja.pl.

Wywiadówka

Przypominamy rodzicom uczniów gimnazjum i liceum  o wywiadówce półrocznej, która odbędzie się w piątek 27 stycznia 2017 r. o godz. 17.30. Zapraszamy.

Spotkanie będzie poświęcone następującym sprawom:
1. Podsumowanie wyników klasyfikacji śródrocznej.
2. Informacja o osiągnięciach edukacyjnych.
3. Informacje na temat wyników próbnych egzaminów: maturalnego i gimnazjalnego.
4. Omówienie bieżące spraw klasowych.

Będzie można także porozmawiać z nauczycielami, trenerami, pedagogiem i psychologiem.

Czytaj dalej Wywiadówka

Złotka Iwony Kosiorowskiej

Juniorki jako pierwsze zdobyły tytuł mistrza województwa w swojej kategorii wiekowej. Pozostałe ekipy naszych siatkarzy i siatkarek wywalczyły już awanse do finałów rozgrywek młodzieżowych. Czekamy z niecierpliwością na kolejne złote medale.
A dziewczynom oczywiście gratulujemy.