Nauczanie zdalne

Zarządzenia

Zarządzenie Dyrektora Szkoły nr 25/2021 z dnia 04 maja 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Dyrektora Szkoły nr 49/2020 z dnia 26 października 2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia zajęć stacjonarnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Ostrowcu Św. i wprowadzenia nauczania zdalnego ze względu na sytuację epidemiczną (pobierz)

Zarządzenie Dyrektora Szkoły nr 9/2021 z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Dyrektora Szkoły nr 49/2020 z dnia 26 października 2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia zajęć stacjonarnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Ostrowcu Św. i wprowadzenia nauczania zdalnego ze względu na sytuację epidemiczną (pobierz)

Zarządzenie Dyrektora Szkoły nr 5/2021 z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Dyrektora Szkoły nr 49/2020 z dnia 26 października 2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia zajęć stacjonarnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Ostrowcu Św. i wprowadzenia nauczania zdalnego ze względu na sytuację epidemiczną (pobierz)

Zarządzenie Dyrektora Szkoły nr 54/2020 z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Dyrektora Szkoły nr 49/2020 z dnia 26 października 2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia zajęć stacjonarnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Ostrowcu Św. i wprowadzenia nauczania zdalnego ze względu na sytuację epidemiczną (pobierz)

Zarządzenie Dyrektora Szkoły nr 53/2020 z dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Dyrektora Szkoły nr 49/2020 z dnia 26 października 2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia zajęć stacjonarnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Ostrowcu Św. i wprowadzenia nauczania zdalnego ze względu na sytuację epidemiczną (pobierz)

Zarządzenie Dyrektora  Szkoły nr 49/2020 z dnia 26 października 2020 r. w sprawie w sprawie w sprawie czasowego zawieszenia zajęć stacjonarnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Ostrowcu Św. i wprowadzenia nauczania zdalnego ze względu na sytuację epidemiczną (pobierz)

Zarządzenie Dyrektora  Szkoły nr 45/2020 z dnia 19 października 2020 r. w sprawie w sprawie zmiany trybu nauczania na hybrydowy w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Ostrowcu Św. (pobierz)

Zarządzenie Dyrektora  Szkoły nr 13/2020 z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie ustalenia warunków i sposobów przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego i sprawdzianu wiadomości i umiejętności oraz warunki i sposób ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania  w przypadku wniesienia zastrzeżenia do trybu ustalenia tej oceny w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły (pobierz)

Zarządzenie Dyrektora  Szkoły nr 12/2020 z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie realizacji zadań szkoły z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania szkoły (pobierz)

Zarządzenie Dyrektora  Szkoły nr 11/2020 z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie w sprawie działań mających na celu zapobieganie oraz przeciwdziałanie zakażeniom koronawirusem SARS-CoV-2 w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Ostrowcu Świętokrzyskim (pobierz)

Komunikaty

Instrukcja logowania do aplikacji Office 365 – Microsoft Teams (pobierz)

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania w warunkach kształcenia na odległość (pobierz)
Aneksy do kryteriów oceniania – nauczanie zdalne:
– język polski (pobierz)
– matematyka (pobierz)
– biologia (pobierz)
– informatyka (pobierz)
– wiedza o kulturze (pobierz)
– muzyka (pobierz)
– wychowanie fizyczne (pobierz)

Procedury bezpieczeństwa w związku z COVID-19 (przejdź)

Procedura funkcjonowania Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Ostrowcu Świętokrzyski w stanie zagrożenia epidemicznego w przypadku realizacji zajęć w formie hybrydowej (mieszanej) lub zdalnej (pobierz)

Ciekawe linki

Strona w budowie. Przepraszamy.

Informacje nt. koronawirusa

  • Konsultacje w szkole – wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół – pobierz
  • Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów zewnętrznych w 2020 r. – pobierz
  • Wytyczne dotyczące organizacji opieki w bursach i internatach – pobierz