RAJD DLA PRYMUSÓW

Udział w rajdzie zorganizowanym przez Stowarzyszenie na rzecz ZSOMS „Szkoła Mistrzów” był nagrodą dla uczniów, którzy na koniec roku szkolnego 2017/2018 osiągnęli najwyższą średnią ocen. W wyprawie wzięło udział ponad 30 osób po opieką nauczycieli Moniki Garbackiej, Bożeny Gomuły i Zbigniewa Tyczyńskiego.