Rozpoczęcie roku 2018/2019

Przydział sal na spotkanie z wychowawcami:

VI A– sala 10
VII A– sala 15
VII B– sala 16
VIII A– sala 4
VIII B– sala 25

III A GMS– sala 1
III B GMS– sala 5

I A– sala 2
I B– sala 20
I E– sala 3
II A  – sala 26
II E– sala 24
III A LOMS– sala 23
III B LOMS– sala 6
III E– sala 27

Podsumowanie roku szkolnego 2017/2018 w Internacie ZSOMS

W dn. 11.06.2018r w Internacie ZSOMS odbyło się uroczyste podsumowanie roku szkolnego 2017/2018. Pan kierownik i wychowawcy wręczyli dyplomy, nagrody i słodkie upominki  za aktywną pracę w Młodzieżowej Radzie Internatu przewodniczącej- Zuzannie Stachurze i zastępcy – Jakubowi Mazurkiewiczowi.

Za duże zaangażowanie w pracę Sekcji Porządkowej w Internacie dyplomy
i nagrody otrzymali: Patrycja Banaś, Joanna Wendt, Izabela Jastrząb, Bartłomiej Saracen.

Nagrody otrzymali również zwycięzcy Konkursu Czystości, który trwał przez cały rok szkolny. Największy porządek panował w pokojach: Julii Dryńkowskiej, Moniki Sadkowskiej, Julii Zapały oraz Mateusza Janiszewskiego, Huberta Żółkiewicza,Marcina Mierzejewskiego. Wyróżniono pokoje: 101, 106, 108, 207, 208, 210,223.
Wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym gratulujemy.