Pożegnanie ósmoklasistów

Dziś mury szkoły opuściły 32 osoby. Średnią ocen 4,0 i wyżej osiągnęło ponad 81% wszystkich ósmoklasistów, a 19 osób otrzymało świadectwa z wyróżnieniem i nagrody książkowe.