INTERNAT – informacje

Zakwaterowanie mieszkańców będzie prowadzone od wtorku 31 sierpnia 2021 r. od godziny 13.00.

INFORMACJA O OPŁATACH za zakwaterowanie i wyżywienie
– za miesiąc wrzesień 2021 r. 312,00 zł (60,00 zł zakwaterowanie + 252,00 zł wyżywienie)
– wpłata na konto bankowe nr: 18 8507 0004 2001 0004 4525 0004 (w tytule przelewu: ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE UCZNIA ... imię i nazwisko … za miesiąc wrzesień
– lub wpłata gotówką w SEKRETARIACIE INTERNATU – ze względu na obecny stan epidemiczny prosimy o dokonywanie opłat poprzez podane konto bankowe
– opłaty za zakwaterowanie i wyżywienie należy dokonywać do 10-tego każdego miesiąca

INFORMACJA O KAUCJI
Wysokość kaucji zwrotnej za rok 2021/22 wynosi 50,00 zł
– wpłata na konto bankowe nr: 34 8507 0004 2001 0004 4525 0007 lub gotówką w SEKRETARIACIE INTERNATU – ze względu na obecny stan epidemiczny prosimy o dokonywanie opłat poprzez podane konto bankowe