Informacja o zmianie numeru rachunku bankowego

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 07.03.2022 r. obsługę bankową naszej jednostki realizował będzie Santander Bank Polska. Zmianie uległ numer rachunku bankowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego.

Wpłat za zakwaterowanie i wyżywienie należy dokonywać na nowy numer konta:

39 1090 2040 0000 0001 4978 0152 

Wpłat na kaucję należy dokonywać na nowy numer konta:

82 1090 2040 0000 0001 4978 0154 

REKRUTACJA 2022/2023

W roku szkolnym 2022/2023 będziemy prowadzić szkolenie sportowe w następujących dyscyplinach:

  • szkoła podstawowa – piłka siatkowa dziewcząt i chłopców, piłka ręczna chłopców,  piłka nożna chłopców, pływanie i piłka wodna,
  • liceum – piłka siatkowa dziewcząt, piłka siatkowa chłopców, piłka ręczna chłopców, piłka nożna chłopców, lekka atletyka, pływanie i piłka wodna.

Rekrutacja do klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego odbywa się z wykorzystaniem systemu naboru elektronicznego, który umożliwia kandydatom – absolwentom klas VIII – samodzielne założenie konta na stronie internetowej w specjalnie utworzonym formularzu zgłoszeniowym. W tym celu należy wejść na stronę https://nabor.pcss.pl/…/szkolaponadpodstawowa/Info/63765 w zakładkę „Wypełnij wniosek”.

Termin złożenia wniosku mija 31 maja 2022 r.

KOMUNIKAT

W związku z wprowadzeniem nauczania zdalnego kontakt z pedagogiem szkolnym odbywa się za pośrednictwem e-dziennika lub platformy TEAMS. W poniedziałki w godz. 9.00-13.00 oraz w środy w godz. 8.30-12.30 pani pedagog będzie pełniła dyżury stacjonarne w szkole. Możliwy jest kontakt bezpośredni również w pozostałe dni tygodnia, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

Zapytanie ofertowe

Dyrekcja Szkoły zaprasza do złożenia oferty na  przewóz uczniów ZSOMS w Ostrowcu Św. z basenu MOSiR, z hali MOSiR oraz na zawody i obozy sportowe w roku szkolnym 2021/2022.

Zapytanie ofertowe – pobierz
Załącznik nr 1 – Formularz oferty – pobierz
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – pobierz
Załącznik nr 3 – Wykaz pojazdów proponowanych do wykonania zamówienia – pobierz
Załącznik nr 4 – Wykaz proponowanego personelu do wykonania zamówienia – pobierz