Narodowe czytanie w internacie

W związku z tegoroczną X edycją Narodowego Czytania, mieszkańcy internatu przygotowali lekturę fragmentów „Moralności pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej. Czytanie poprzedził wywiad dziennikarski z autorką komedii, wprowadzający w tematykę utworu. Przytoczone przez młodzież fragmenty świetnie odzwierciedliły komizm postaci, słowny i sytuacji. Wychowankowie wspaniale ożywili postacie: pani Dulskiej, Juliasiewiczowej, Hanki, Lokatorki czy Zbyszka.