Podziękowanie Ukraińskiej Federacji Piłki Wodnej za przyjęcie do naszej szkoły oraz stworzenie warunków do trenowania i nauki młodych waterpolistów z Ukrainy