Spotkanie wigilijne w internacie

W uroczystej kolacji wigilijnej wzięli udział mieszkańcy, wychowawcy i pracownicy internatu oraz Dyrekcja ZSOMS. W udekorowanej w świąteczne akcenty stołówce młodzież przedstawiła montaż słowno–muzyczny mówiący o istocie świąt Bożego Narodzenia i przekazujący szczególne życzenia: odnalezienia tego, co w życiu najistotniejsze, umiejętności cieszenia się z najprostszych rzeczy i bycia dobrymi dla siebie nawzajem. Następnie życzenia złożyli Wszystkim dyrektor szkoły Anna Trojanowska i kierownik internatu Marek Stolarczyk. Podczas wspólnego łamania się opłatkiem panowała atmosfera szczególnej życzliwości i przyjaźni. Później wszyscy zasiedli do stołu, by spożywać tradycyjne, wigilijne potrawy.