Wigilia w Internacie

21. XII. 2017 r odbyło się w Internacie spotkanie Wigilijne, w którym wzięła udział młodzież internatu, Grono Pedagogiczne i pracownicy Internatu oraz zaproszeni goście- Dyrekcja ZSOMS i ksiądz. Na początku spotkania młodzież przedstawiła montaż słowno-muzyczny, uświetniony wspólnym śpiewaniem kolęd przy akompaniamencie akordeonu Weroniki Dudy i gitary Weroniki Zielińskiej. Następnie okolicznościowe słowo wygłosili Pani Dyrektor ZSOMS A. Trojanowska i Pan Kierownik Internatu M. Stolarczyk. Ksiądz M. Czajka odczytał tekst Ewangelii, wprowadzając obecnych w świąteczną atmosferę. Wszyscy składali sobie życzenia, łamali się opłatkiem, życząc sobie wszystkiego co najlepsze. Później, zgodnie z tradycją, zasiedliśmy za stoły aby spróbować wigilijnych potraw.