Nadia Klepacz i Dominika Karwacka wśród wyróżnionych podczas Gali Stypendystów Prezydenta Miasta

W Ostrowieckim Browarze Kultury odbyło się uroczyste wręczenie stypendiów Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego przyznawanego w ramach „Lokalnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół podstawowych mających siedzibę̨ na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski”. Nagrody w wysokości 10000 zł netto otrzymało 5 osób. Nasze uczennice znalazły się w gronie 28 laureatów, dla których przygotowano wyróżnienia.
Dodatkowo dziewczyny otrzymały elektryczne hulajnogi, które zostały zakupione ze środków przekazanych przez Zarząd Powiatu Ostrowieckiego.

Maszerujemy dla Natalki

W niedzielę w Ośrodku Gutwin odbył się „Charytatywny marszobieg dla Natalki”, która jest podopieczną Stowarzyszenia na rzecz Warsztatu Terapii Zajęciowej „Szansa”.
Honorowy Patronat nad tym wydarzeniem, którego celem było pozyskanie środków na zakup specjalistycznego, ultralekkiego aktywnego wózka inwalidzkiego objęli Starosta Ostrowiecki Marzena Dębniak oraz Prezydent Miasta Ostrowca Św. Jarosław Górczyński. Ponieważ zawsze wspieramy potrzebujących, nie mogło nas tam zabraknąć.

Opublikowano Kategoria: Kategorie Wydarzenia

Zbiórka na Sztandar Szkoły

Szanowni Państwo!
W imieniu całej społeczności szkolnej zwracam się z prośbą o finansowe wsparcie, które pozwoli na ufundowanie sztandaru Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Nasza szkoła istnieje od 2012 roku. Uroczyste przekazanie sztandaru nastąpi 25 listopada 2022 r., kiedy to zaplanowaliśmy obchody związane z 10-leciem funkcjonowania ZSOMS. Zakup sztandaru jest dla szkoły poważnym wydatkiem. Dlatego Państwa pomoc byłaby dla nas niezwykle istotna. Każdy, kto będzie miał możliwość i chęć włączenia się w tę niezwykle ważną akcję, może zostać jednym z fundatorów sztandaru.

Wszyscy darczyńcy zostaną wpisani do księgi pamiątkowej. Fundatorzy, którzy przekażą co najmniej 50 zł, otrzymają dyplom honorowy. Natomiast darczyńcy, którzy wpłacą co najmniej 500 zł, będą honorowymi gośćmi podczas obchodów 10-lecia szkoły i zostaną wyróżnieni „gwoździem fundacyjnym” umieszczonym na drzewcu sztandaru. W czasie uroczystości fundatorzy poproszeni zostaną o osobiste (lub poprzez przedstawiciela) przybicie imiennego gwoździa fundacyjnego. Gwoździe umieszczane będą od góry drzewca sztandaru w kolejności od najwyższej darowizny. Wykaz fundatorów gwoździ opublikujemy też na naszych stronach internetowych, mediach społecznościowych oraz lokalnych mediach.

Darowizny prosimy wpłacać na konto bankowe:
Rada Rodziców przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Żeromskiego 5
Numer konta: 77850700042001000448600001
Z dopiskiem: „Sztandar”

Będziemy bardzo wdzięczni, jeśli na naszą gorącą prośbę nie pozostaną Państwo obojętni.

Z wyrazami szacunku w imieniu grona pedagogicznego, uczniów i rodziców
Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Ostrowcu Świętokrzyskim
Anna Trojanowska, Dyrektor Szkoły