Nadia Klepacz i Dominika Karwacka wśród wyróżnionych podczas Gali Stypendystów Prezydenta Miasta

W Ostrowieckim Browarze Kultury odbyło się uroczyste wręczenie stypendiów Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego przyznawanego w ramach „Lokalnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół podstawowych mających siedzibę̨ na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski”. Nagrody w wysokości 10000 zł netto otrzymało 5 osób. Nasze uczennice znalazły się w gronie 28 laureatów, dla których przygotowano wyróżnienia.
Dodatkowo dziewczyny otrzymały elektryczne hulajnogi, które zostały zakupione ze środków przekazanych przez Zarząd Powiatu Ostrowieckiego.

Ślubowanie

Dziś w naszej szkole miała miejsce podniosła uroczystość. Uczniowie, którzy po raz pierwszy przestąpili progi szkoły podstawowej i liceum w obecności Dyrekcji, wychowawców, rodziców oraz przedstawicieli klas starszych, złożyli uroczyste ślubowanie.

Nowa kadencja, nowe wyzwania

Z dniem 31 sierpnia 2022 r. zakończyła się pięcioletnia kadencja dyrektor Anny Trojanowskiej oraz wicedyrektorów Grażyny Maj i Rafała Dytkowskiego. Dotychczasowa dyrektor przystąpiła do konkursu i Zarząd Powiatu Ostrowieckiego postanowił powierzyć jej zarządzanie naszą szkołą na kolejne 5 lat.
Wicedyrektor Grażyna Maj zrezygnowała z ubiegania się o stanowisko wicedyrektora ds. pedagogicznych na nową kadencję i funkcję tę pełnić będzie Alicja Ramska. Natomiast funkcję wicedyrektora ds. sportowych objął Rafał Lasocki.
Całej trójce życzymy sukcesów i wytrwałości w zarządzaniu SMS Ostrowiec, a ustępującym wicedyrektorom dziękujemy za pracę na rzecz naszej szkoły.