PRÓBNY EGZAMIN ÓSMOKLASISTY ONLINE

Przystąpienie do próbnego egzaminu ósmoklasisty jest dobrowolne. Materiały zostaną opublikowane na stronach Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz okręgowych komisji egzaminacyjnych w następujących terminach:
30 marca (poniedziałek), około godziny 9:00 – język polski;
31 marca (wtorek), około godziny 9:00 – matematyka;
1 kwietnia (środa), około godziny 9:00 – języki obce nowożytne.