!!! Przywrócenie pracy internatu w warunkach ograniczonego funkcjonowania szkół !!!

W związku z wyznaczonym terminem egzaminów ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego MEN zdecydowało o wznowieniu pracy placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, w tym przede wszystkim burs szkolnych i internatów. W celu zapewnienia zdrowych i bezpiecznych warunków przebywania uczniów w naszym internacie , opracowaliśmy stosowne procedury. Jednocześnie informuję, że stołówka pozostanie nieczynna, stąd konieczność zabezpieczenia we własnym zakresie posiłków podczas pobytu w internacie w okresie egzaminów.
* Procedura bezpieczeństwa w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19 w ZSOMS – pobierz
* Zał. 2 – Deklaracja pobytu w internacie na czas organizacji egzaminów zewnętrznych (dla uczniów niepełnoletnich) – pobierz
* Zał. 3 – Deklaracja pobytu w internacie na czas organizacji egzaminów zewnętrznych (dla uczniów pełnoletnich) – pobierz
* Zał. 5 – Zasady organizacji opieki w internacie – pobierz

Wytyczne GIS, MEN, MZ do organizacji opieki w bursach i internatach – kompletny dokument – pobierz