!!! WARUNKI PRZEBIEGU EGZAMINU ÓSMOKLASISTY !!!

Drodzy ósmoklasiści. Prosimy zapoznać się ze szczegółowymi rozwiązaniami dotyczącymi organizacji i przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty oraz zasadami określonymi w wytycznych opracowanych przez GIS, MEN i MZ.

Szczegółowe rozwiązania dotyczące organizacji i przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty w ZSOMS – pobierz
Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2020 r. egzaminów GIS, MEN i MZ – pobierz

Więcej informacji znajdziecie pod adresem https://www.gov.pl/web/edukacja/zasady-przeprowadzania-egzaminow-w-2020-r–regulacje-prawne https://www.gov.pl/web/edukacja/przygotowania-do-egzaminow-zewnetrznych-wytyczne-men-cke-i-gis?fbclid=IwAR3_p_M1_60f-yu8g6qvQ-7FUz12jpzGAXHBQjJMIdGO_dTm6fYAf2596uE