Wsparcie finansowe w ramach rządowego programu „Aktywna tablica” – 2020 r.

03.11.2020 r. Nasza szkoła została zakwalifikowana do objęcia wsparciem finansowym w ramach rządowego programu „Aktywna tablica” – 2020 r. Mimo bardzo krótkiego czasu na przygotowanie wniosku, udało się. Dzięki temu będziemy mogli zakupić kilka nowoczesnych laptopów, które zostaną zainstalowane w pracowniach, a w razie potrzeby posłużą do prowadzenia zajęć w ramach kształcenia na odległość.