Komunikat

W związku z wydłużeniem przez MEN czasu pracy zdalnej oraz zmianą terminu ferii zimowych, nastąpiły również istotne zmiany w kalendarzu szkolnym związane z terminami klasyfikacji uczniów za pierwsze półrocze, tj.:
– do 18.12.2020 r. – propozycje ocen półrocznych,
– do 19.01.2021 r. – termin wystawienia ocen półrocznych,
– 22.01.2021 r. – Rada klasyfikacyjna.
Ponieważ ferie zimowe odbędą się od 04-17.01.2021 r., zmienione zostają także terminy tzw. „dni dyrektorskich” – z 4 i 5 stycznia 2021 r. na 21 i 22 grudnia 2020 r. W tych dniach uczniowie klas III liceum i VIII szkoły podstawowej będą pisać próbne egzaminy. Pozostali uczniowie mają wolne. Szczegółowych informacji na temat organizacji próbnych egzaminów udzielą wychowawcy klas.
Z poważaniem,
Anna Trojanowska, Dyrektor Szkoły