Szkolny piknik integracyjny

16.06.2021 r. Piknik odbywał się pod hasłem „AKCJA SIEDZISKO”, której celem było zebranie funduszy na zakup nowych siedzisk (kanap
i foteli) dla naszych uczniów. Inicjatorem i organizatorem akcji był Samorząd Uczniowski.