Zapytanie ofertowe

Dyrekcja Szkoły zaprasza do złożenia oferty na  przewóz uczniów ZSOMS w Ostrowcu Św. z basenu MOSiR, z hali MOSiR oraz na zawody i obozy sportowe w roku szkolnym 2021/2022.

Zapytanie ofertowe – pobierz
Załącznik nr 1 – Formularz oferty – pobierz
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – pobierz
Załącznik nr 3 – Wykaz pojazdów proponowanych do wykonania zamówienia – pobierz
Załącznik nr 4 – Wykaz proponowanego personelu do wykonania zamówienia – pobierz