Powiatowe obchody Dnia Edukacji Narodowej

W Hotelu Accademia odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej, podczas której nauczyciele szkół powiatu ostrowieckiego odbierali odznaczenia i nagrody. Wśród odznaczonych i nagrodzonych znalazła się liczna reprezentacja naszej szkoły:
1. Maj Grażyna Elżbieta– Złoty Krzyż Zasługi, Nagroda Ministra Edukacji i Nauki
2. Domagała Waldemar Adam- Medal Srebrny za Długoletnią Służbę, Nagroda Starosty
3. Aplas Aleksandra- Medal Brązowy za Długoletnią Służbę
4. Kuszewski Bartosz-Medal Brązowy za Długoletnią Służbę
5. Gomuła Bożena – Medal KEN
6. Sokół Urszula- Medal KEN
7. Stolarczyk Marek – Medal KEN
8. Górniak Katarzyna- Nagroda Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty
9. Piwnik Marcin- Nagroda Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty.
Wszystkim nagrodzonym i odznaczonym serdecznie gratulujemy.