X Ostrowieckie Dni Szekspirowskie…

Młodzież naszego liceum wysłuchała wykładu dr Pawła Kaptura: „Szekspir jest wszędzie”.
Spotkanie przebiegało w 3 etapach: I. Szekspir na świecie II. Szekspir we współczesnej kulturze III. Szekspir w języku. Prowadzący z prawdziwą pasją i arcyciekawie przybliżył młodzieży postać tego wielkiego, choć nie pozbawionego wielu kontrowersji twórcy…