Pożegnanie ósmoklasistów

Dziś mury SMS opuściło 35 osób. Średnią ocen 4,0 i wyżej osiągnęło blisko 76% wszystkich ósmoklasistów, a 14 osób otrzymało świadectwa
z wyróżnieniem i nagrody książkowe.
Najwyższą średnią uzyskała Kinga Klimont z klasy VIII a – 5,67. Dla wszystkich w podziękowaniu za godne reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych były dyplomy i pamiątkowe kubki.
Specjalne podziękowanie za pracę w Samorządzie Uczniowskim odebrał Filip Krzemiński. Były też listy gratulacyjne i podziękowania dla rodziców oraz kwiaty dla grona pedagogicznego.
Tym, którzy nas opuszczają życzymy, aby w kolejnej szkole odnaleźli miejsce dla siebie, odnaleźli nowych równie wspaniałych kolegów, a nawet przyjaciół oraz – co również bardzo ważne – spotkali życzliwych,
a jednocześnie wymagających nauczycieli.
Wierzymy, że wszyscy będziecie mile wspominać lata spędzone w SMS-ie.