Odkrywamy swoje możliwości

Z inicjatywy Szkolnego Koła Wolontariatu odbyło się spotkanie
z p. Katarzyną Koźmińską z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz p. Magdaleną Wójtowicz – przedstawicielką Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” – Centrum Wolontariatu. Ideą zebrania było zaprezentowanie zakresu działań wolontariusza oraz zachęcenie uczniów naszej szkoły do włączenia się w pracę prospołeczną na rzecz środowiska lokalnego.