Jak groźne może być manipulowanie zawodami sportowymi

Nasza szkoła została wytypowana do udziału w międzynarodowym projekcie „MotivAction”, realizowanym przez siedem krajów (Bułgaria, Cypr, Francja, Grecja, Mołdawia, Polska, Portugalia), którego celem jest opracowanie i wdrożenie krajowego planu działań w zakresie skutecznego mechanizmu zgłaszania i informowania o nieprawidłowościach w zakresie manipulowania zawodami sportowymi.