Kampania pomarańczowej wstążki

Nasi uczniowie włączyli się w ogólnoświatową kampanię WWSF (Women’s World Summit Fundation) „Pomarańczowej wstążki” pod hasłem „19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży”. Kampania realizowana jest każdego roku w dniach 1–19 listopada, a jej celem jest nagłośnienie ważnego i trudnego problemu, jakim jest krzywdzenie dzieci i młodzieży.