„Nic o nas bez nas”

Aleksandra Baka i Julia Jabłońska wraz z opiekunem wzięły udział w spotkaniu konsultacyjnym młodzieży ze szkół średnich z przedstawicielami Urzędu Miasta, którego celem było zaangażowanie młodzieży w działanie na rzecz Ostrowca Świętokrzyskiego. Omawiano możliwości wpływu młodych ludzi na inwestycje gminy w ramach
☑️Budżetu Obywatelskiego oraz projekt powołania
☑️Młodzieżowej Rady Miasta.
Spotkanie odbyło się w ramach projektu „Ostrowiec Świętokrzyski – miasta OdNowa” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021.