Bądź eko!

Kochani! Jesteście niesamowici!!!!
Zostaliśmy zasypani butelkami PET!!!!!
Czekamy na wyniki!!!!
Każdy kto zaangażował się w akcję mógł osobiście przekonać się, jak ogromną ilość śmieci produkujemy, w tym plastiku. Staramy się pokazać uczniom jak prawidłowo gospodarować odpadami komunalnymi, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki o obiegu zamkniętym, na przykładzie butelek PET.
Promujemy działania mające wpływ na kształtowanie proekologicznych postaw.