Promujemy oddział przygotowania wojskowego

Razem z przedstawicielem WCR Sandomierz prezentowaliśmy ofertę edukacyjną naszej szkoły w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Krzysztofa Szydłowieckiego w Ćmielowie.
Przedstawialiśmy nie tylko zalety podjęcia nauki w oddziale przygotowania wojskowego, ale także w klasach mistrzostwa sportowego.