Oddział przygotowania wojskowego

Jesteśmy wśród 197 szkół, w których od 1 września powstaną nowe oddziały przygotowania wojskowego.
Minister obrony narodowej wydał stosowne zezwolenia w tej sprawie.