Świętokrzyskie – jakie cudne

Dziewczęta przyjęte do klas siatkarskich rok szkolny rozpoczęły od obozu sportowo – integracyjnego. Zgrupowanie odbyło się w Górach Świętokrzyskich w Domu Wczasów Dziecięcych „Gołoborze” w Rudkach